Nye retningslinjer vil fremskynde de offentlige investeringer i klimasmart belysning

Behovet for energieffektiv offentlig belysning er presserende, hvis vi skal nå de opstillede klimamål. Derudover kan belysning tegne sig for op til 30-50% af det samlede offentlige elforbrug i en kommune og være en tung post i vedligeholdelsesbudgettet. Nye retningslinjer vil fremskynde de offentlige investeringer i klimasmart belysning i Danmark.

Renovering af vejbelysning og udskiftning af LED-armaturer er forbundet med et betydeligt besparelsespotentiale. Effektiviteten af ​​LED’er forventes at fortsætte med at stige i de kommende år, og prisfaldet på LED-armaturer forventes at fortsætte. Derfor har det grænseregionale initiativ i Øresundsregionen, Lighting Metropolis, udviklet to nye vejledninger, der letter arbejdet for kommuner og regioner.

– Målet er at fremskynde udskiftningen af ​​gammel belysning i offentlige miljøer til de nyeste klimasmarte løsninger. Det sparer energi og CO2 og giver bedre belysning. Retningslinjerne indeholder en række forslag til kvalitetskrav, som kommuner og regioner kan bruge, når de køber ny belysning. Dette giver dem mulighed for at sikre, at de får belysning i høj kvalitet til gavn for brugerne. Til indendørsbelysning omfatter kvalitetskravene også døgnrytmebelysning og flimmer – nye emner, der har betydning for, hvordan brugerne påvirkes af belysning, siger Flemming Jørgensen, projektleder, Lighting Metropolis.

Hjælp til kommuner til at stille de rette krav til indkøb

Med den rigtige belysning kan kommunerne opnå fastsatte mål for energi og klima, sikkerhed og tryghed, ligebehandling og meget mere. Men for at komme dertil, skal kommunen have en klar plan og mål for, hvor god belysning skal være fra et økonomisk, miljømæssigt og socialt perspektiv. Baseret på disse oplysninger kan kommunen derefter stille de rette krav til indkøb og få en belysning, der med den rigtige teknologi giver det rigtige lys på det rigtige sted og til de rigtige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.

-De nye retningslinjer vil være til stor hjælp for os i Bjuv, i vores arbejde med at skabe et sikkert, behageligt og bæredygtigt bymiljø og skabe muligheden for at fremme offentlig transport ved hjælp af lys, siger Lennart Andersson, projektleder, Bjuv kommune.

Stort potentiale for energibesparelser

I dag er kun 20 procent af den offentlige belysning i Øresundsregionen energieffektiv. Det grænseoverskridende Lighting Metropolis-initiativ udnytter dette potentiale til at konsolidere regionen som en førende region for bæredygtige belysningsløsninger – gennem storstilet implementering af kvalitativ og energibesparende LED-belysning.

-Retningslinjerne er rettet mod alle kommuner, der ønsker at sikre fuld udnyttelse af de gunstige økonomiske forhold, samtidig med at de sikrer en høj kvalitet af fremtidige løsninger til vejbelysning, siger Kenneth Munck fra Light Bureau.

-For at sikre en god projektproces og optimale belysningsløsninger hos kommuner og regioner har der været et stort fokus på at have relevante projektværktøjer, som de kan bruge i deres renoveringsprojekter til indendørs belysning. Faktabladene giver en oversigt over detaljerne ved projektering af et godt belysningssystem, siger Steen Tibert Bisgaard, lysspecialist hos NIRAS.

Lighting Metropolis bidrager også med kompetenceudvikling, videndeling og hjælp til at udarbejde udbud. Projektet omfatter 14 kommuner, en region, tre universiteter og to organisationer (se faktaboks). Projektet startede 1. februar 2019 og vil vare i tre år. Det forventes, at deltagende kommuner og Region Skåne tilsammen investerer 127 mio. DKK i konkrete LED-projekter.

Initiativet støttes af EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Fakta om Lighting Metropolis Green Economy

Danske partnere
Albertslund, Ballerup (ledende partner), Egedal, Faxe, Gladsaxe, Kalundborg, Lolland, Lund, Roskilde, Aalborg Universitet, DTU & Gate 21 (projektleder).

Svenske partnere

Bjuv, Klippan, Kristianstad, Trelleborg, Region Skåne, Lunds Universitet & Innovation Skåne (projektkoordinator).

Budget

38 millioner danske kroner / 52,5 millioner svenske kroner. 
Projektet finansieres af EU / Interreg ÖKS (50 procent) samt partnere (50 procent).

Tidsperiode

2019–2022

Flere nyheder om Smarte Byer & Lokalsamfund, Nyheder:

Nyt projekt: Bedre brug af data til offentlige bygningers energistyring skal sikre vigtige energibesparelser

Læs mere her

Fem fejl ved den kommunale sensor

Læs mere her

IoT-sensorer i en kommunal virkelighed

Læs mere her

 

Flere nyheder om Smarte Byer & Lokalsamfund, Nyheder:

Nyt projekt: Bedre brug af data til offentlige bygningers energistyring skal sikre vigtige energibesparelser

Læs mere her

Fem fejl ved den kommunale sensor

Læs mere her

IoT-sensorer i en kommunal virkelighed

Læs mere her