Nyt innovationsnetværk med fokus på smart urbanisering

af | sep 12, 2018

Sammen med en række stærke partnere er Gate 21 blevet udpeget til at etablere Innovationsnetværk for Smart Urbanisering. Netværket skal bygge bro mellem virksomheder, forskere, danske byer og internationale markeder, så de kan styrke virksomhedernes konkurrenceevne og skabe bedre byer for borgerne.

Danmark er verdensberømt for sin evne til at skabe byer, der er gode at bo i. Sideløbende med samfundets grønne omstilling bliver vores byer stadig mere digitaliserede, og det giver danske virksomheder et solidt afsæt til at blive førende i at lave smarte løsninger til fremtidens byer.

Der mangler imidlertid et samlende initiativ, der giver små og mellemstore virksomheder mulighed for at møde forskere, byer og andre virksomheder, der arbejder med at gøre byerne smartere. Et initiativ, der både kan udvikle virksomhederne konkurrenceevne og bringe relevante vidensinstitutioner i spil.

Tiltrængt mødested for aktører inden for urbanisering

I det nye nationale Innovationsnetværk for Smart Urbanisering samles en række førende danske vidensmiljøer inden for digitalisering af byrummet for i fællesskab at udvikle blandt andet workshops, innovationsprojekter, matchmaking-events og studieture til en bred palette af danske virksomheder, der vil levere services til fremtidens digitale byer. Netværket bliver således et tiltrængt mødested for små og mellemstore virksomheder, forskere med adgang til den nyeste viden, ambitiøse danske byer og internationale markeder.

”Innovationsnetværk for Smart Urbanisering kombinerer tre af tidens mest markante drivkræfter: urbanisering, teknologisk fremspring og bæredygtighed. Vi vil arbejde for at den digitaliserede urbanisering kan ske på en bæredygtig måde, som gør byerne bedre, ikke bare mere teknologiske,” siger Michael Mullins, der er lektor på Aalborg Universitet og netværksleder for Innovationsnetværk for Smart Urbanisering.

”Mange af innovationsnetværkets aktiviteter er rettet mod virksomheder og målet er blandt andet at forøge antallet af arbejdspladser og skabe vækst i dansk eksport. Men vi tænker også kommunernes behov ind i arbejdet, da de er en kæmpe aftager af de mange tiltag, der spiller ind i digitaliseringen,” fortsætter han og slutter:

”Samtidig skal vi arbejde tværgående med de andre dygtige innovationsnetværk, hvoraf der er flere, der arbejder med belysning, bygninger og smart udvikling.”

Danske virksomheder kan levere til fremtidens byer

Det nye innovationsnetværk er til dels en videreførelse af Innovationsnetværket Dansk Lys. Innovationsnetværk for Smart Urbanisering vil fortsætte arbejdet med blandt andet intelligent belysning som en del af smarte byer. Derudover har innovationsnetværket fokus på, hvordan fremtidens digitale løsninger inden for eksempelvis affald, energi og transport i byerne kan kobles sammen på tværs, på måder som er agile og transparente. Hvis danske virksomheder kommer foran på denne front, står de stærkt i konkurrencen om at kunne levere services til fremtidens byer.

”Urbaniseringen er under stor udvikling i hele verden. Skal store byer blive gode steder at bo, kræver det smart udvikling. Forskning og innovation bliver nogle afgørende indsatsområder, når fremtidens byer skal udvikles med alt fra indbyggede censorer til smarte klimaløsninger, og blandt andet derfor er Innovationsnetværket for Smart Urbanisering vigtigt,” siger Mads Eriksen, der er uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv.

Om Innovationsnetværk for Smart Urbanisering

Bag Innovationsnetværk for Smart Urbanisering står Danmarks Tekniske Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, FORCE Technology og klyngeorganisationerne Dansk Center for Lys og Gate 21. Gate 21 er ansøger og skal lede sekretariatet og en del af innovationsnetværkets aktiviteter vil finde sted i DOLL, Europas førende Living Lab for intelligent belysning og Smart Urban Services. Michael Mullins fra Aalborg Universitet er netværksleder.

Innovationsnetværk for Smart Urbanisering er støttet af Uddannelses- og Forskningsministeriet med 8 mio. kr. i perioden 2019-2020.

For mere information om det nye innovationsnetværk kan du kontakte udviklingschef i Gate 21 Jacob Lundgaard på jacob.lundgaard@gate21.dk.

Hvad er et innovationsnetværk?

Uddannelses- og Forskningsministeriet har over sommeren 2018 udpeget en række styrkepositioner i Danmark, som tildeles en toårig innovationsnetværksbevilling med henblik på at øge konkurrenceevne og vækst i erhvervslivet ved at koble førende danske forskningsmiljøer og virksomheder sammen i en række forskellige typer af netværksaktiviteter.