Nyt kommunalt partnerskab vil vise vejen mod det cirkulære gennembrud

af | nov 1, 2018

PRESSEMEDDELELSE
Kommunerne spiller en vigtig rolle i omstillingen til et ressourceeffektivt samfund, hvor flere materialer bliver genanvendt. Derfor samarbejder en række kommuner nu om at sætte skub i den cirkulære økonomi.

I september offentliggjorde regeringen en national strategi for at styrke den cirkulære økonomi som et led i omstillingen til et mere bæredygtigt samfund. I den omstilling spiller kommunerne en afgørende rolle. Kommunerne har dagligt kontakt med borgere og virksomheder, indkøber materialer og håndterer enorme mængder affald – områder, som er centrale inden for cirkulær økonomi.

I et nyt samarbejde, ”Partnerskab for Cirkulære Kommuner” (PARCK), samler kommuner, universiteter og affaldsselskaber handsken op og arbejder målrettet på at gøre kommunerne mere cirkulære.

Partnerskabet er støttet af Region Hovedstaden og får disse ord med på vejen:

”Vi ser et stort potentiale i partnerskabet, der skal skabe de vigtige erfaringer, opbygge de nødvendige kompetencer og understøtte en strategisk forankring i kommunerne, der samlet set kan bane vejen mod et cirkulært og konkurrenceeffektivt samfund,” udtaler formand for Miljø- og Klimaudvalget i Region Hovedstaden Kim Rockhill og fortsætter:

”Sammen kan vi kickstarte omstillingen mod de cirkulære kommuner. Region Hovedstadens kommuner er klar til at komme i arbejdstøjet, og både større og mindre kommuner og affaldsselskaber vil nu samarbejde på tværs af regionen for at skabe det bedst mulige fælles afsæt for indsatsen.”

Samarbejde får den cirkulære økonomi til at rulle

”Vi som kommuner kan ikke sidde hver for sig og løse denne udfordring. Vi har brug for et stærkt samarbejde, både internt i kommunen og med virksomheder og borgere, så vi sammen får skabt de gode erfaringer, der kan bringe os videre. Med ’Partnerskab for Cirkulære Kommuner’ tager vi et vigtigt skridt i den rigtige retning,” udtaler Morten Slotved, borgmester for Hørsholm Kommune.

Tæt på kommunerne står en række affaldsselskaber:

”Som kommunens samarbejdspartner, når det gælder genbrug og genanvendelse, så ser vi stort potentiale i at være med i udviklingen af nye og cirkulære løsninger. Vi håndterer på daglig basis kommunens og borgernes ressourcer, og den indsigt vil vi bruge i projektet til at hjælpe os med at løse de udfordringer, vi står overfor. Vi kan for eksempel være med til at frasortere tekstiler fra brændbart og sikre kvalitet i den efterfølgende behandling,” udtaler Yvonne Amskov, udviklingschef hos Vestforbrænding.

 

FAKTA OM PARCK

Partnere
I projektet Partnerskab for Cirkulære Kommuner (PARCK) deltager Bornholms Regionskommune, Københavns Kommune, Albertslund Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune, BOFA, Vestforbrænding, Norfors og Region Hovedstaden. RUC, CONCITO og Gate 21 driver projektet.

Projektet har derudover 15 følgekommuner, der følger erfaringer og resultaterne tæt.

Interesserede kommuner kan stadig henvende sig, hvis de ønsker en større indsigt i projektets fremskridt og erfaringer.

Finansiering
Projektet har et samlet budget på 7,4 millioner kroner. Region Hovedstaden finansierer projektet med 4,75 millioner kroner og projektets partnere medfinansierer cirka 2,6 millioner kroner.

Varighed
1. august 2018 – 31. januar 2021.

 

Mere information

Gate 21: Seniorprojektleder Jesper Bøttcher
jesper.boettcher@gate21.dk / 5367 7003

Region Hovedstaden: Pressevagt
presse@regionh.dk / 7020 9588

Hørsholm Kommune: Affaldsplanlægger Morten Reckweg
mrw@horsholm.dk / 4017 4817

Vestforbrænding: Udviklingschef Yvonne Amskov
yam@vestfor.dk / 4485 7000