Nyt netværk for kommuner, der bygger cirkulært

Skal du have en plads i vores nye netværk for kommunale bygherrer? I netværket stiller vi skarpt på offentlig efterspørgsel og skalering af cirkulære løsninger indenfor byggeri og byudvikling.

Savner du som kommunal bygherre konkrete kompetencer inden for cirkulære løsninger i byggeriet? Vil du have adgang til relevant viden og mulighed for at dele erfaringer med andre kommuner, som er eller skal i gang med at teste og demonstrere cirkulær omstilling af byggeriet i forhold til nedrivning, renovering og nybyggeri?

Partner- og medlemskommuner i Gate 21 kan tilmelde sig netværket, der samler kommunale bygherrer og giver mulighed for peer-to-peer erfaringsudveksling og kompetenceopbygning.

Det første netværksmøde sætter fokus på cirkulære udbud, og bliver afholdt den 2. september 2021.

11 kommuner bag netværket

Netværket udspringer af projektet CityLoops og det nyopstartede projekt Circular Builders. De to projekter tæller 11 kommuner, som enten er i gang med eller skal til at teste, udvikle og demonstrere konkrete måder at arbejde med cirkulær økonomi som kommunal bygherre.

Alle de gode erfaringer og værktøjer, der bliver udviklet i projekterne deler aktørerne med interesserede gennem en række workshops, der kombineret med oplæg udefra og studiebesøg sætter fokus på relevante og fokuserede temaer, der berører udfordringerne og muligheder ved at arbejde med cirkulært byggeri som kommunal bygherrer.

’Gennem vores tætte samarbejde med kommunerne i Greater Copenhagen, oplever vi en stor efterspørgsel efter ny viden og indblik i andres erfaringer inden for cirkulært byggeri. Med netværket vil vi sikre videndeling på tværs af kommunegrænser.’

Line Bech, programleder for Cirkulær Økonomi og Ressourcer i Gate 21

 

Netværket giver adgang til:

  • Peer-to-peer videndeling og erfaringsudveksling med andre kommuner på tværs af Øresund, som enten er i gang eller skal i gang med at arbejde med efterspørgsel af cirkulære byggeløsninger
  • Konkrete værktøjer der kan anvendes i processer til at bygge cirkulært f.eks. forretningsmodeller, udbudstyper, beslutningsværktøj, CO2-beregner, screeningsværktøj og jordprognoser
  • Læring og viden fra kommuner, markedet, internationale erfaringer og andre relevante projekter
  • Kompetenceopbygning
  • Studieture til forskellige cirkulære demonstrationsprojekter

Der vil blive afholdt to arrangementer hvert halve år, som bliver en kombination af workshops og studiebesøg til demonstrationsprojekter.

Det første netværksmøde sætter fokus på cirkulære udbud og vi forventer at afholde det den 2. september 2021.

 

Sådan kommer I med

Projektet henvender sig til kommuner, der skal til eller er i gang med at bruge deres egen efterspørgsel til at reducere miljø- og klimabelastningen relateret til byggeri.

Der er plads til 25 deltagere i netværket og det er gratis at deltage. For danske kommuner kræver det medlemskab af Gate 21.

Hvis I ønsker en plads i netværket skal I kontakte os senest d. 25. august 2021

 

Kontakt

Mette Marie Nielsen
Seniorprojektleder i Gate 21
mette.marie.nielsen@gate21.dk // +45 24 67 56 54

Stort uforløst potentiale i cirkulært byggeri

I Danmark medfører de offentlige indkøb et årligt klimaaftryk på cirka 12 millioner tons CO2-e, hvoraf knap en tredjedel stammer fra aktivitet med byggeri og veje. Samtidig udgør affald fra byggeri og anlæg en tredjedel af de samlede affaldsmængder. Der er et stort uforløst potentiale for at nedbringe udledning af drivhusgasser og negative miljøeffekter ved at skifte til en mere ressourceeffektiv og cirkulær tilgang når det offentlige bygger, renoverer og nedriver. I mange tilfælde vil det kræve udvidet dialog og samarbejde på tværs af offentlige og private aktører, og innovative udbudsmodeller, som endnu ikke er vidt udbredt i offentlige indkøbsorganisationer. For at udbrede, skalere og forankre løsninger for cirkulært byggeri bliver vi nødt til at dele viden, værktøjer og erfaringer med hinanden.

Flere nyheder om Cirkulær Økonomi & Ressourcer:

Synspunkt: Virksomheder skal tænke deres grønne omstilling bredt – og huske transporten!

Læs mere her

Samarbejde resulterer i Green Key-certificering: Turister kan bo på Godstedlund med god samvittighed

Læs mere her

I fremtiden skal der bygges grønt – og det stiller krav til byggebranchens virksomheder

Læs mere her

 

Flere nyheder om Cirkulær Økonomi & Ressourcer:

Synspunkt: Virksomheder skal tænke deres grønne omstilling bredt – og huske transporten!

Læs mere her

Samarbejde resulterer i Green Key-certificering: Turister kan bo på Godstedlund med god samvittighed

Læs mere her

I fremtiden skal der bygges grønt – og det stiller krav til byggebranchens virksomheder

Læs mere her