Nyt projekt: Bedre brug af data til offentlige bygningers energistyring skal sikre vigtige energibesparelser

For at spare energi og CO2 arbejder mange kommuner og almene boligselskaber med at bruge data til at skabe overblik og styre forbruget. Men der er store potentialer i at anvende data bedre og skabe yderligere besparelser – og netop det er i fokus i et nyt dansk-svensk samarbejde.

Bygninger spiller en væsentlig rolle i danske og svenske mål om at være fri af fossile brændstoffer i henholdsvis 2050 og 2045. Op til 40 procent af det samlede energiforbrug går nemlig til opvarmning, ventilation og køling af vores bygninger. Men selvom mange kommuner og boligselskaber i disse år energirenoverer og i stigende grad anvender data til at styre energiforbruget, tabes en del af besparelserne på gulvet. Brugerne anvender ikke de store mængder data, enten fordi de ikke præsenteres i formater, der giver mening for den enkelte bruger eller fordi kvaliteten af data svinger og adgangen til denne er mangelfuld.

I det nye projekt, Databaseret energistyring i offentlige bygninger, går 17 partnere, herunder en række danske og svenske kommuner og et boligselskab, sammen om at kaste lys over problemerne. Projektet vil bane vejen for anvendelse af data i energistyring og -ledelse for at fremme energibesparelser, arealanvendelse og indeklima i kommunale bygninger og almennyttige boligselskaber.

”Vi er rigtig glade for, at det er lykkedes at rejse omkring 30 millioner kroner sammen med 17 partnere i Greater Copenhagen om et projekt, hvor vi kan bidrage til de nationale mål om reduktion af CO2-udledning. Der er et kæmpe besparelsespotentiale i forhold til energiforbruget i offentlige bygninger, som ikke bliver indfriet til fulde,”

Lone Kelstrup, seniorprojektleder i Gate 21.

 

Større fokus på bygninger i den grønne omstilling

Det nye projekt er et led i Gate 21’s øgede fokus på bygningsområdet som en væsentlig del af den grønne omstilling. Mange steder i landet energirenoveres offentlige og almene bygninger i disse år. Kommuner og almene boligselskaber kan gå foran og vise, hvordan man kan skabe mere værdi af brugen af data i energibesparelser. Det nye projekt tager udgangspunkt i bygningsejernes konkrete udfordringer.

”I kommunerne og boligselskaberne er der allerede rigtig mange systemer til at måle eksempelvis CO2-udledning og til at styre energiforbruget. Men ofte er det ikke alle, der kender til systemerne, systemerne ’taler ikke sammen’ på tværs af bygningerne, og datakvaliteten og opsamlingsmetoderne svinger meget,” siger Lone Kelstrup og fortsætter:

“Hvis vi skal optimere energiforbruget i de offentlige bygninger, er der behov for at arbejde mere systematisk med disse områder. Vi vil derfor fokusere på at udvikle kompetencer hos brugerne, så de kan stille de rigtige krav til datasystemerne og optimere energistyringen. På den måde kan kommuner og boligforeninger vise vejen til mere brug af data i optimering af vores bygningsmasse og i at opnå store besparelser.”

 

Projektet er delvist støttet af Interreg ÖKS, som netop har fordelt midler til seks nye projekter inden for områderne innovation, grøn økonomi og transport.

Projektet Databaseret energistyring i offentlige bygninger skal samarbejde med projektet Data i anvendelse: Energieffektivisering på baggrund af adfærdsrettet kommunikation.

Fem fokusområder

Projektet vil løse udfordringerne ved at sætte fokus på fem områder:

  • Igangsætte helhedsorienteret bygningsdrift, hvor vedligehold, energieffektivisering og godt indeklima tænkes sammen med totaløkonomi.
  • Etablere databaserede energi/driftssystemer ud fra kommuner og boligforeningers behov med fokus på dynamiske data og åben integration.
  • Inddrage ledelse, ejendomsadministration, ejendomsfunktionærer og brugere i anvendelse af løsningerne, bland andet på baggrund af nye formidlingsmåder.
  • Øge kompetencerne for alle, der kan være en driver for energi- og brugsoptimering i bygningerne.
  • Skabe en mulighed for at overvåge hele bygningsporteføljen og beslutte, hvilken indsats der er den rigtige for den enkelte bygning og på tværs.

Derudover vil partnerne bestræbe sig på at sikre vidensdeling i både Danmark og Sverige. Mange af de samme udfordringer kan findes i både danske og svenske kommuner og det er derfor oplagt af udveksle erfaring og viden.

Fakta om projektet

Partnere
Bjuvs kommun, Bornholms Regionskommune, Eslövs kommun, Frederiksberg Kommune, Guldborgsund Kommune, Helsingborgs stad, Hillerød Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Ishøj Kommune, Sorø Kommune, Tårnby Kommune, Osby kommun, Boligselskabet Sjælland, DTU, Hållbar Utveckling Skåne, Länsstyrelsen Skåne og Gate 21.

Varighed
April 2020 – september 2022.

Finansiering
4.065.867 euro, heraf er cirka 50 procent finansieret af Interreg ÖKS.

Kontakt
Lone Kelstrup, seniorprojektleder, Gate 21: Lone.Kelstrup@gate21.dk | 2521 8052

Tilmeld dig nyhedsbrevet her

* Påkrævet felt
Du kan her anmode om at modtage Gate 21s nyhedsbreve og e-mails med relevante informationer om aktiviteter i regi af Gate21, tilbud om arrangementer mm. Vi behandler i den forbindelse personoplysninger (navn, organisation og e-mail). Formålet med behandlingen er at kunne sende e-mails og indsamle statistik. Vores behandling af personoplysninger fremgår af Privatlivspolitikken.

Ønsker du ikke længere at modtage mails fra Gate 21 kan du klikke på afmeld-linket i bunden af et hvert nyhedsbrev, du måtte modtage fra os.

Flere nyheder om Smarte Byer & Lokalsamfund:

To kommuner skalerer prototype fra Den Regionale Datahub

Læs mere her

To klynger får et ben på Lolland – velkommen til Energy Cluster Denmark og WE BUILD DENMARK

Læs mere her

Næste skridt for kommunernes brug af droner

Læs mere her

 

Flere nyheder om Smarte Byer & Lokalsamfund:

To kommuner skalerer prototype fra Den Regionale Datahub

Læs mere her

To klynger får et ben på Lolland – velkommen til Energy Cluster Denmark og WE BUILD DENMARK

Læs mere her

Næste skridt for kommunernes brug af droner

Læs mere her