Nyt projekt skal give bedre bæredygtig mobilitet i Øresundsregionen

af | nov 1, 2018

Foto: Peter Liljenberg

Et stort nyt projekt fokuserer på, hvordan vi kan bruge digitalisering og teknologi til at gøre vores transport mere bæredygtig, effektiv og sammenhængende.

Sammen med en række partnere bestående af kommuner, regioner og vidensinstitutioner kickstartede Gate 21 i starten af oktober det nye projekt ”Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen.” Projektets formål er at se på, hvordan data, intelligente transportsystemer og Smart City-teknologi kan bruges til at gøre vores transport mere bæredygtig og effektiv i og på tværs af Region Hovedstaden, Region Skåne og Region Sjælland.

Ifølge Jens Mandrup, der er formand for Region Hovedstadens Trafikudvalg, er projektet vigtigt, fordi der er brug for at arbejde mere tværgående, når vi planlægger trafikken fremover:

”I takt med at vi bliver flere indbyggere i hovedstadsområdet skal den kollektive transport kunne håndtere 20 procent flere passagerer inden for få år. Og vi kan ikke bare bygge os ud af trængselsproblemerne, så vi må gribe det mere helhedsorienteret an,” siger Jens Mandrup (SF).

Use cases og anbefalinger viser fremtidens mobilitet

I projektet arbejder partnerne med ni use cases. Gennem disse use cases udvikler og demonstrerer projektet innovative løsninger på de trafikale udfordringer, der er i forskellige geografier i Øresundsregionen, herunder tætte byområder, omegnskommuner og landområder.

Projektets erfaringer bliver samlet i strategiske anbefalinger til politikere og organisationer. Anbefalingerne viser, hvordan Greater Copenhagen kan sikre, at intelligente løsninger kan bruges aktivt til at fremme en grøn og kollektiv mobilitet.

Derudover vil partnerne i projektet undersøge, hvordan arbejdet for mere intelligent bæredygtig mobilitet efter projektets afslutning kan fortsætte i et Greater Copenhagen Mobility Living Lab til gavn for hele Øresundsregionen.

Nye krav til planlægningen med fleksibel og behovstilpasset transport

I starten af det nye år offentliggør Region Hovedstaden deres nye Trafik- og Mobilitetsplan, som skal skabe grundlaget for en mere effektiv og sammenhængende mobilitet.

”Vi kommer til at opleve flere delebiler, taxa-tjenester, samkørsel og førerløse køretøjer som supplement til de traditionelle kollektive transportformer. Vi vil også se mere Mobility as a Service, hvor vi forbedrer information, udnytter kapaciteten bedre og abonnerer på transport, så vi kan vælge transportform og rejsetidspunkt mere fleksibelt,” forklarer Jens Mandrup (SF).

”Spørgsmålet er, hvad det vil betyde for vores byrum og vores transport mellem by og land, og hvordan vi skal planlægge fremtidens komplekse transportsystem.”

Workshop med FIMO-partners, under projektets kickoff i oktober på Gate 21.

Workshop med FIMO-partners, under projektets kickoff i oktober på Gate 21.

Workshop med FIMO-partners, under projektets kickoff i oktober på Gate 21.

Workshop med FIMO-partners, under projektets kickoff i oktober på Gate 21.

Workshop med FIMO-partners, under projektets kickoff i oktober på Gate 21.

Workshop med FIMO-partners, under projektets kickoff i oktober på Gate 21.

Workshop med FIMO-partners, under projektets kickoff i oktober på Gate 21.

Du kan læse mere om projektet her.

Mere information kan fås hos Anna Thormann, der er programleder for Bæredygtig Mobilitet i Gate 21: anna.thormann@gate21.dk

FAKTA

Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen er et projekt, der vil arbejde for at fremme intelligent, bæredygtig og sammenhængende mobilitet i Greater Copenhagen.

Partnerne er Region Hovedstaden (lead), Region Sjælland, Movia, Glostrup Kommune, Hvidovre Kommune, Køge Kommune, Lunds Kommune, Helsingborg Stad, Vera Park, Region Skåne, Innovation Skåne, Trafikverket, Malmö Universitet og Gate 21.

Projektet varer frem til 2021 og er finansieret af Interreg ØKS og partnerne.