af | feb 25, 2016

Cleantech TIPP, som står for Cleantech Testbed for Innovative Public Procurement, samler kommuner, forsyningsselskaber, virksomheder og andre organisationer under en fælles vision om at bruge offentlige indkøb som et springbræt til at skabe vækst og innovation i samfundet. Projektet har fokus på markedsdialog og offentlige private innovationspartnerskaber, som forudsætning for at skabe flere innovative udbud og en mere intelligent offentlig efterspørgsel.

Inden for projektets tre  fokusområder; industriel symbiose, klimatilpasning og innovation i affaldssektoren, kan virksomheder og kommunale medarbejdere arbejde fælles om at tænke konkrete klima- og ressourceudfordringer sammen med eksisterende løsninger på markedet på nye innovative måder.

 

Udbudsregler og politisk prioritering 

Efter mange års debat om at bruge offentlige investeringer til at skabe mere innovation er værktøjerne nu båret frem af EU’s nye lovgivning om offentlige indkøb. Projektet ønsker at forbedre offentlige aktørers innovationskultur ved at fokusere på deres tilgang til udbud. Samtidig vil projektet også understøtte samarbejdet mellem offentlige aktører og virksomhederne:

”I Gate 21 har vi erfaring med at arbejde med innovation indenfor byggeri, hvor det kan være svært at udvikle og afprøve nye løsninger og metoder. Vi ved, at mange offentlige aktører ikke har kræfter eller erfaring med at løfte denne type af opgave alene. Cleantech TIPP giver os mulighed for, gennem samarbejde, at løfte innovationen indenfor rammerne af udbudsreglerne,” siger Martin Dam Wied, programleder for Energi & Ressourcer / Byg & By i Gate 21 og fortsætter:

”Vi kommer til at arbejde dybdegående med, hvordan vi håndterer fremtidens muligheder og kobler disse til innovationsparathed ved at rejse spøgsmålet om, hvor visionær man kan være, når man samtidig har pligt til at følge et givet rammesæt.”

Under udviklingen af Cleantech TIPP blev vigtigheden den politiske prioritering af innovative udbud, der understøtter udviklingen af nye cleantech produkter og services, fremhævet af projektets partnere. Alt i alt skal processen give øgede  markedspotentialer for nye innovative produkter, bedre løsninger til kommunerne og en større åbenhed mod innovation i udbud. Målet med projektet er, at projektdeltagerne bliver skarpere til de korrekte krav før udbud, at eksisterende løsninger tilpasses unikke behov og at øge innovationen i hele Greater Copenhagen-regionen.

 

Bagom Cleantech TIPP

Bagved godkendelsen af støtte fra Interreg ØKS til Cleantech TIPP i december 2015 ligger en lang idegenererings- og udviklingsproces. Projektet blev lanceret af Øresundskomiteens udvalg for miljø og grøn vækst i 2014. I Øresundskomiteens regi er der afholdt en række workshops og temamøder. Fra starten af projektet har det været tydelig udmeldt fra virksomheder, at det offentlige skal have klare politiske prioriteter for cleantech, der afspejler sig i udbud og krav, som udfordrer og skaber spinoffs blandt producenterne, samt øger chancerne for nye eksportmuligheder. Samtidig har der været fokus på, at det særligt for mindre virksomheder er svært at trænge igennem til kommunale beslutningstagere, og virksomhederne bliver mødt med ufleksible kravspecifikationer og forpligtende flerårige indkøbsaftaler med større leverandører.

Ved omdannelsen af Øresundssamarbejdet til Greater Copenhagen-samarbejdet blev projektledelsen for Cleantech TIPP overført til Gate 21.

Læs mere om projektet her.