Gode plastrør kan have flere liv

Plast er til tider et udskældt materiale. Men materialet har mange nyttige egenskaber, og det handler derfor om at holde det i brug så længe som muligt. Blandt andet ved at genbruge det. Virksomheden Plastmontøren genbruger plastrør, men det kræver et bredere samarbejde mellem både producent, rørlægger og entreprenør at få det til at lykkes.

Foto: Plastmontøren.

Benny Walsøe Pedersen ejer virksomheden Plastmontøren, der foruden ham tæller tre medarbejdere. Virksomheden har speciale i plastsvejsning, plastmontage, og udvikling af plastikkonstruktioner til byggeriet, blandt andet brønde, vandinstallationer og rør til biogasanlæg.

Virksomheden har valgt at arbejde med bæredygtighed af flere grunde:

”Det er både et strategisk valg, for det er en nødvendighed, men det ligger også i forlængelse af den måde, som vi arbejder på,” fortæller Benny Walsøe Pedersen.

At passe på ressourcerne ligger i virksomhedens DNA. Plastmontøren har altid gemt rester af plast- eller metalrør og sikret god kvalitet i deres arbejde ud fra devisen om, at ting både skal kunne holde længe og skal kunne repareres.

Benny Walsøe Pedersen mærker en efterspørgsel hos kunderne og med indførslen af den nye frivillige bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet fra 2023, vil valget af materialer i bygninger også pege hen imod øget brug af materialer lavet af genbrugt og genanvendt plast.

Om Plastmontøren

Plastmontøren er en virksomhed, som udfører opgaver inden for plastmontage og plastsvejsning, vedligeholdelse og reparation af rør til blandt andet vandinstallationer og ventilationssystemer samt rør til gas og væsker.

Virksomheden ligger i Brøndby og er stiftet af Poul Walsøe Pedersen og videreført af sønnen Benny Walsøe Pedersen.

Indlejret CO2 i plast

Plastmontøren har de seneste år deltaget i projektet Bæredygtig Bundlinje 2.0, hvor de har fået rådgivning til at gøre deres virksomhed grønnere. I et forløb med en rådgivningsvirksomhed har de set på to områder.

  1. Hvordan kan man genbruge plastrør og plader eller bruge rør og plader af genanvendt plast til en brønd, for eksempel til kloakker?

  2. Kan der laves en take-back-løsning, hvor Plastmontøren tilbagetager brugte plastrør til genbrug?

Rådgiveren har set på de økonomiske og miljømæssige gevinster ved at genbruge eller købe rør og plader af genanvendt plast i to af virksomhedens mange arbejdsopgaver. En brønd med materialer af genanvendt plast og take-back i forbindelse med tidligere anlægsarbejde. Rådgiverne har lavet en oversigt over muligheder for at få en forretning ud af at genbruge plastrør fra tidligere eller nuværende kunder i nye projekter.

Forskellen på genbrug og genanvendelse

Genbrug er når man bruger et produkt til det samme, for eksempel kan en mursten renses og bruges igen, som den er.

Genanvendelse er processen hvor et produkt inddrages i produktionen af et nyt eller helt andet produkt. Det vil for eksempel sige, at en plastikflaske knuses og stumperne bruges til at støbe en ny flaske.

Plastmontøren laver specialiserede løsninger med plastrør. De bruger en type PE og PP-plast som kan genbruges, hvis kvaliteten af plasten er bevaret.
Foto: Plastmontøren.

Resultaterne af beregningerne viste, at CO2-udledningen ved transport og svejsning af rør er nærmest ubetydelig i forhold til den mængde CO2 som er indlejret i plastmaterialerne. Det overraskede Benny Walsøe Pedersen.

“Jeg havde troet, at transport vejede mere. Det gør det relevant at se på, om vi kan få længere levetid på plasten.”
Benny Walsøe Pedersen, ejer, Plastmontøren.

Hvis Plastmontøren vælger at genbruge plastrør eller købe rør af genanvendt plast, giver det en stor CO2-besparelse. Et tons nyt plast har en CO2-udledning på 3,17 tons, mens et ton genanvendt plast udleder 1,34 tons CO2. Dermed opnås der en besparelse på næsten 2 tons CO2 for hvert ton plast, der genanvendes.

Benny Walsøe Pedersen har talt med flere mulige leverandører, som vil kunne lave rør af genanvendt plast til virksomhedens projekter i løbet af få år.

Operation Clean Sweep

Plastmontøren er tilmeldt initiativet ”Operation Clean Sweep” og laver nu en proces for, hvordan de kan få plaststykker samlet sammen, når de skærer og svejser ude på byggepladser og derved undgå, at plasten ender i naturen. Operation Clean Sweep er et internationalt initiativ, der er udviklet af The Society of the Plastics Industry og The American Chemistry Council. Operation Clean Sweep har til formål at bekæmpe spild af plastgranulat fra produktionsvirksomheder som påvirker miljøet.

Foto: Plastmontøren.

Gode råd fra Plastmontøren

  • Tag imod al den viden og hjælp, som du kan. Kom hellere i gang i dag end i morgen, for på et eller andet tidspunkt har det betydning for din forretning.
  • Deltag i erhvervsnetværk, hvis det findes i din kommune.

Take-back-løsning skal sikre genbrug

For at få bragt plast tilbage til genbrug vil Benny Walsøe Pedersen kontakte sine tidligere kunder og tilbyde dem en take-back-løsning.

Der er dog nogle udfordringer ved at tage rør retur, som skal afklares først. Hvis rørene har været brugt til andet end vand, skal Plastmontøren være sikker på, at rørene ikke indeholder kemikalier, som kan videreføres i nye installationer. De cirkulære forretningsmodeller kræver desuden en infrastruktur, som endnu ikke er på plads.

Benny Walsøe Pedersen oplever, at de hos Plastmontøren er kommet et skridt foran deres konkurrenter og at deltagelsen i Bæredygtig Bundlinje 2.0 har givet dem et overblik over, hvad det næste skridt skal være.

“Vi har fået en køreplan, og vi ved nu hvor vi skal starte. Med rapporten kan vi læse os til, hvad det næste skridt skal være, og det er meget nemmere at gå til.”
Benny Walsøe Pedersen, ejer, Plastmontøren.

”Det første skridt er at få rør i genanvendt plast, og jeg tror på, at vi kan begynde at svejse i genanvendt plast,” slutter han.

Er du blevet inspireret?

Du kan blandt andet få hjælp og inspiration til at komme i gang med den grønne omstilling i din egen virksomhed her:

Bæredygtig Bundlinje 2.0

Bæredygtig Bundlinje er et EU-støttet projekt, der har 21 aktører, heriblandt ni kommuner i hovedstadsområdet, DTU, Aalborg Universitet og fire brancheorganisationer.

Projektet er støttet med 1,9 millioner kroner fra EU’s Regionalfond, som har til formål at støtte aktiviteter i Danmark. Fra 2021-2027 er der særligt fokus på at udvikle små og mellemstore virksomheder, der skaber vækst og arbejdspladser.

Målet med Bæredygtig Bundlinje 2.0 er at hjælpe 100 små og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden med at udvikle grønne og cirkulære forretningsmodeller.

Flere nyheder om Cirkulær Økonomi & Ressourcer:

Fra Aalborg til København: 14 offentlige, almene og private bygherrer vil have mere genbrug i byggeriet

[field image size=medium]

Læs mere her

Nu hæver 14 bygherrer ambitionerne for genbrug i byggeriet

[field image size=medium]

Læs mere her

Bæredygtig bevidsthed skaber nye fødekilder og vaner hos Bornholms Rovfugleshow

[field image size=medium]

Læs mere her

 

Flere nyheder om Cirkulær Økonomi & Ressourcer:

Fra Aalborg til København: 14 offentlige, almene og private bygherrer vil have mere genbrug i byggeriet

[field image size=medium]

Læs mere her

Nu hæver 14 bygherrer ambitionerne for genbrug i byggeriet

[field image size=medium]

Læs mere her

Bæredygtig bevidsthed skaber nye fødekilder og vaner hos Bornholms Rovfugleshow

[field image size=medium]

Læs mere her