Power Bio øger udbuddet til grøn energiproduktion og højværdiprodukter

Biomassen betragtes som en guldgrube af ressourcer, og vi skal tænke innovativt for at udnytte dens potentiale fuldt ud – ikke kun til energi, men også til udvikling af højværdiprodukter. Mens biogas udvundet fra biomasse er vigtigt for energisystemets balance, bør vi også dykke dybere ned i og forstå de mange andre værdifulde anvendelsesmuligheder, som biomasse kan tilbyde med hensyn til miljø og klima.

 

I fremtiden vil konkurrencen om biomasse intensiveres. Derfor er det vigtigt, at biomasse ikke forspildes ved at rådne langs vejkanter og strande eller sendes til deponi. I stedet skal vi bruge biomasse til både vedvarende energiproduktion og til fremstilling af højværdiprodukter. Dette bidrager til omstillingen af energisektoren og understøtter andre sektorer, der er afhængige af fossile ressourcer eller energiintensive processer, som f.eks. olie til plastikproduktion, flybrændstof og isoleringsmateriale til byggeriet.

”Med Power Bio’s vision går vi fra at se biomasse som en uudnyttet ressource til en nøglekomponent i vores grønne fremtid. Det handler ikke kun om energi, men om at bringe innovation til verden af biomasse og skabe løsninger, der rækker ud over det traditionelle. Vi dykker dybere, tænker større og arbejder sammen for en bæredygtig fremtid.”

Line Bech, Programleder for Cirkulær økonomi og Ressourcer, Gate 21.

Power Bio har som overordnet mål at øge udbuddet af biomasse til grøn energiproduktion og højværdiprodukter ved at udnytte uudnyttet restbiomasse og halm på en effektiv måde. Dette gøres gennem en kaskadeanvendelse af biomassen, hvor værdien af biomassen øges gradvist, og værdikæden forlænges. Dette gør det muligt for kommuner og biomasseaftagere at indsamle og anvende biomasse på en meningsfuld og rentabel måde, hvilket ikke er tilfældet i dag.

Projektet tjener som en best practice-model for optimal udnyttelse af hver enkelt biomasse til forskellige formål, herunder energi, højværdiprodukter og CO2-lagring. Samarbejde på tværs af kommuner, virksomheder og forskning vil hjælpe med at implementere konkrete initiativer inden for indsamling og anvendelse af biomasse. Det brede samarbejde med kommunale partnere skaber et unikt grundlag for at øge mængden af tilgængelig biomasse til både energi- og højværdiprodukter.

Erfaringer fra Interreg ØKS-projektet “Greater Bio” har vist, at skalerbarhed og vidensdeling er afgørende for at gøre restbiomasse relevant i den grønne omstilling. Derfor er det grænseregionale fokus i projektet essentielt for at opbygge de nødvendige mængder biomasse og kompetencer, som kan føre til oprettelsen af en biomasseklynge til gavn for erhvervsudviklingen i regionen.
Power Bio’s primære fokus er på at skabe konkrete løsninger. Dette har tiltrukket et stort antal partnere og muliggjort den nødvendige skala, som ikke tidligere er set i Danmark og Sverige. Dette fjerner hindringer og åbner op for innovative løsninger, herunder rensning af affald fra vejgræs og strandopskyl, hvilket muliggør brugen af biomasse til biogasproduktion. Biogas og pyrolyse spiller en central rolle i den grønne omstilling, da de kan levere betydelige mængder og ikke kræver samme kvalitetsstandard som mange højværdiprodukter.

For at opnå de bedste løsninger er et samarbejde mellem kommuner og virksomheder afgørende. Derfor arbejdes der med markedsinnovation i et tværgående samarbejde, hvor kommuner og potentielle biomasseaftagere kan identificere behov, og virksomheder kan præsentere løsninger inden for både indsamlingsteknologier og anvendelse af restbiomasse til energiformål og nye produkter.

Adskillige vidensinstitutioner vil støtte virksomhederne og give adgang til data, testfaciliteter og materiale. Et centralt redskab til vurdering og prioritering af anvendelsen af restbiomasse er udviklingen og udrulningen af et biomassevurderingsværktøj fra Greater Bio-projektet. Dette værktøj kortlægger biomassepotentialet i forhold til mængde, kvalitet og klimapåvirkning for forskellige anvendelsesmuligheder og vægter biogaspotentialet kontra potentialet for højværdiprodukter til fordel for fremtidens bio-baserede løsninger.

For mere info om projektet, kontakte projektleder Lea Knudsen, Gate 21

FAKTA OM POWER BIO

Partnere: Sustainable Business Hub, Lunds universitet, NSR, Solserv, Lunds kommun, Malmö stad, Tomelilla kommun, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Roskilde Universitet (RUC), Teknologisk Institut (TI), Ringsted Biogas, Søuld, Business LF (BLF), Halsnæs Kommune, Odsherred Kommune, Greve Kommune, Køge Kommune, I/S Strandparken, Rudersdal Kommune, Hørsholm Kommune, Vallensbæk Kommune, Kommunernes Internationale Miljøorganisation (KIMO)

Lande: Sverige, Danmark

Regioner: Skåne (SE), Hovedstaden (DK), Sjælland (DK), Midtjylland (DK)

Periode: 16. januar 2023 – 16. januar 2026

Budget: 4.291.360 EUR. Heraf bevilgede EU-midler: 2.574.813 EUR

Lead Partner: Gate 21

Power Bio er støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (Interreg ØKS)

Flere nyheder om Cirkulær Økonomi & Ressourcer:

Kommuner samarbejder med unge om grønne adfærdsændringer

Læs mere her

Rester fra affaldsforbrændingen bliver til nye veje

Læs mere her

Genbrug i byggebranchen – fra hensigt til handling

Læs mere her

 

Flere nyheder om Cirkulær Økonomi & Ressourcer:

Kommuner samarbejder med unge om grønne adfærdsændringer

Læs mere her

Rester fra affaldsforbrændingen bliver til nye veje

Læs mere her

Genbrug i byggebranchen – fra hensigt til handling

Læs mere her