Albertslund Kommune

Albertslund Kommune

Den vision, vi bygger vores by påŒ, skal hvile pŒå et sundt fundament. Grundsætningerne kan kun efterleves, mærkesagerne kan kun forfølges, og alle de øvrige velfærdsydelser, som vi har forpligtet os påŒ, kan kun leveres, hvis fundamentet er i orden.   DET...