Projekt søger partner: Fremtidens intelligente transport – opskalering

af | okt 31, 2019

Gate 21 søger kommuner, forskningsinstitutioner og virksomheder, der vil udvikle nye grønne trafik- og transportløsninger for borgerne. Sammen med Region Hovedstaden og Innovation Skåne udvikler Gate 21 et nyt Interreg ØKS-projekt, der skal bidrage til skalering og udbredelse af nye intelligente løsninger i transporten.

Vil I være med i den nye ansøgning?

Der er brug for at udbrede og løfte de gode løsninger inden for grøn og intelligent transport. De transporttiltag, der udvikles i disse år skal tages videre sammen med flere kommuner, regioner og transportudbydere. Projektet vil derfor samle aktører, der arbejder med test og udrulning af nye transporttiltag for at skabe samarbejde, synergi og et fælles træk for at få initiativerne til at leve i større skala i Greater Copenhagen.

Emnerne kan blandt andet være:

  • Intelligent trafikstyring og information
  • ”First og last-mile”-løsninger
  • Samkørsel & delemobilitet
  • Mobilitetsnetværk
  • Cykelfremme
  • Living Labs i landsbyer

Det nye projekt vil blive koblet til ”Fremtidens Intelligente Mobilitet” (FIMO), som allerede er godt i gang med at udvikle use-cases. I det nye projekt vil vi gerne bygge lidt større fælles initiativer op, så nye transportløsninger bliver skaleret og udbredt.

Hvad kan I få ud af at være med?

– Hvis I står over for at skulle arbejde med nye trafik- og transportløsninger i 2020-2022, kan I overveje, om I skal være en del af det nye projekt.

– Via et fælles Interreg Øks-projekt får I videndeling, faglig sparring og mulighed for fælles investeringer og undersøgelser. Har I særlige behov og ønsker til projektet, kan vi tage en drøftelse omkring det.

– Fundingmulighed: Der vil blive udarbejdet en ansøgning til Interreg ØKS, hvor der er ansøgningsfrist primo februar 2020. Interreg ØKS yder støtte på 50 procent af budgettet. Der vil blive en aftale om dækning af shared cost i projektet.

Projektperiode: Hvis projektet får tildelt støtte, kan det begynde august 2020 og løbe i to år.

Mere information:
Anna Thormann Boesen, programleder Bæredygtig Mobilitet 
Telefon: 31451134
Mail: anna.thormann@gate21.dk

Her kan du se programmen for både for– og eftermiddagens arrangementer.

Tilmelding – Projektudvikling og/eller seminar d. 2. dec
Vælg et eller begge alternativer, og tilmeld dig, her
Frokost indgår, 12-13

Projektet udvikles i samarbejde med Innovation Skåne og Region Hovedstaden. Forprojektet støttes af Interreg ÖKS.