Projekt søger partnere til forsøg med delemobilitet

Partnere søges til den danske del af en europæisk projektgruppe, som skal arbejde med at sætte skub i delemobilitet gennem byplanlægning, nye forretningsmodeller og trafikdata. Kommuner, private aktører og vidensinstitutioner er velkomne til at deltage i projektet. 

Bagom projektet

Gate 21 og en europæisk projektgruppe med stærke offentlige-private partnere udvikler i fællesskab et større Horizon Europe projekt kaldet ”New and shared mobility services for the next decade”.

Delbare mobilitetsløsninger har vist et potentiale for at imødekomme borgernes behov for transport samtidig med, at behovet for bil reduceres. Netop dét skal projektet demonstrere ved at afprøve konkrete nye og eksisterende lettilgængelige mobilitetstilbud sammen med borgerne i et større forsøg i Danmark. Projektet vil afprøve løsningerne 1:1 i Living Labs, hvor borgerinvolvering, trafikdata og nye samarbejdskonstellationer er i fokus. Der vil være lignende forsøg i andre europæiske byer, som de danske partnere løbende kan lære af.

 

Kan I være med?

Projektet søger specifikt 1-3 kommunale partnere gerne i samme geografi og trafikselskaber, som har interesse i at lægge arealer til projektet i form af et eller flere bydele og -områder beliggende i Storkøbenhavn. Gerne i områder, hvor der allerede er brugere og byudviklingsaktiviteter.

Herudover søges private partnere som eksempelvis mobilitetsudbydere, arkitekter, ejendomsudviklere og vidensinstitutioner med interesse i at tilbyde nye mobilitetsløsninger i byområder og udvikle nye forretningsmodeller, der understøtter, hvordan vi integrerer delbare mobilitetsløsninger i byudviklingen.

 

Hvad får I ud af at være med?

Som kommune vil I få mulighed for at introducere nye delbare mobilitetstilbud, som kan være til gavn for borgerne. Herudover vil I få nye redskaber til byplanlægning, hvor mobilitet allerede i planlægnings- og anlægsfasen medtænkes, samt indgå i samarbejder med eksempelvis ejendomsudviklere om nye tilgange til at arbejde med mobilitet i byudviklingen.

Som privat aktør eller vidensinstitution er der i projektet mulighed for at udvikle og afprøve nye forretningsmodeller.

 

Hvordan støttes projektet økonomisk?

Projektet søges under Horizon Europe i et dansk-europæisk samarbejde. Støtten fra Horizon Europe kan bidrage til at gennemføre konkrete projekter og afprøve nye innovative idéer og udgør generelt 70 procent for private aktører og 100 procent for øvrige aktører.

Desuden vil der blive indgået en aftale om at dække de fælles omkostninger i forbindelse med projektet blandt andet for at reducere de administrative opgaver. Egen medfinansiering kan tage form af mandetimer, indkøb og konsulentydelser.

 

Vil du vide mere? Kom til workshop 2. juni!

Er du interesseret i at høre mere om den kommende projektansøgning og være med til at udvikle projektet, så kan du tilmelde dig vores workshop den 2. juni 2022 kl. 13.00-15.00. Workshoppen afholdes i Danish Outdoor Living Lab (DOLL) i Albertslund. Du kan tilmelde dig ved at kontakte Kenneth Jørgensen.

Hvis du ikke har mulighed for at deltage den 2. juni 2022, men stadig gerne vil vide mere eller deltage i projektet, så kontakt:

Seniorprojektleder Kenneth Jørgensen
T: 31 45 11 32
M: kenneth.joergensen@gate21.dk.

 

Fakta om projektansøgningen

Projektet søges under Horizon Europe i et dansk-europæisk samarbejde. Den internationale projektgruppe består indtil videre af følgende partnere:
INIT (leder af ansøgningen), Mattersoft, Hansecom, Steinbeis, Instant System, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), München Teknisk Universitet, Tartu Universitet, POLIS, Athen by, Tartu by m.fl.

Målet er, at projektet starter i 2023 og varer i tre år. Der er ansøgningsdeadline den 6. september 2022.

Læs mere om Horizon Europe programmet (HORIZON-CL5-2022-D6-02-04) 

Formålet med projektet er at:

  • Begrænse CO2-udledning, luftforurening og forbedre tilgængeligheden og ressourceforbruget gennem større brug af delemobilitet og smartere byplanlægning. 
  • Introducere nye og kendte integrerede mobilitetstilbud til borgerne på en samlet platform – vi arbejder frem mod koncepter for Mobility as a Service.
  • Arbejde med byudvikling gennem forretningsmodeller i samarbejde med bygherrer, developere og grundejere, så bilafhængighed mindskes i den måde vi designer vores byer på.
  • Etablere trafikmonitorering og trafikledelse, så data om trafikanterne kan bruges til at sætte mål for udviklingen, optimere trafikservices og mindske støj i byområdet. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet her

* Påkrævet felt
Du kan her anmode om at modtage Gate 21s nyhedsbreve og e-mails med relevante informationer om aktiviteter i regi af Gate21, tilbud om arrangementer mm. Vi behandler i den forbindelse personoplysninger (navn, organisation og e-mail). Formålet med behandlingen er at kunne sende e-mails og indsamle statistik. Vores behandling af personoplysninger fremgår af Privatlivspolitikken.

Ønsker du ikke længere at modtage mails fra Gate 21 kan du klikke på afmeld-linket i bunden af et hvert nyhedsbrev, du måtte modtage fra os.

Flere nyheder om Bæredygtig Mobilitet:

Kom til online tema- og sparringsmøder om grøn hverdagstransport

Læs mere her

Nye koncepter guider kommuner til bæredygtig mobilitet for borgerne

Læs mere her

Giv et politisk skatteskub – og skab flere cyklister

Læs mere her

 

Flere nyheder om Bæredygtig Mobilitet:

Kom til online tema- og sparringsmøder om grøn hverdagstransport

Læs mere her

Nye koncepter guider kommuner til bæredygtig mobilitet for borgerne

Læs mere her

Giv et politisk skatteskub – og skab flere cyklister

Læs mere her