Unik rammeaftale med konsulenter skal styrke Greater Copenhagen som lysmetropol

Fem konsulentvirksomheder i Danmark og Sverige har vundet et EU-udbud på ni millioner kroner, der skal hjælpe kommuner og regioner med at skifte til energibesparende belysning af høj kvalitet.

af | 2. oktober - 2019 | Smarte Byer & Lokalsamfund

For at Danmark og Sverige skal nå sine ambitiøse klimamålsætninger, er det afgørende at belysningen i det offentlige rum tænkes ind i den grønne omstilling. I dag er det kun ca. 20% af den offentlige belysning i regionen, der er den energirigtige LED-belysning, hvilket gør potentialet stort. Samtidig er nogle af de største udfordringer til udskiftningen i dag, den oplevede kompleksitet af moderne lysteknik og frygten for at låse sig fast til en løsning, som har risiko for at blive umoderne inden for få år. Rammeaftalen med de vindende konsulentvirksomheder er tiltænkt at hjælpe kommuner og regioner med at overkomme begge udfordringer, og dermed understøtte udviklingsprocessen.

“Vi er utroligt glade for at det er lykkedes at få en aftale med disse fem konsulentvirksomheder, som alle har stærke kompetencer og erfaringer inden for både indendørs- og udendørsbelysning samt grænseoverskridende udbud. Vi er sikker på at det bliver et rigtig godt samarbejde, som vil bidrage til at komme længere mod en belysning der både er energibesparende og af høj kvalitet, for alle vores partnere,” siger Flemming Jørgensen, projektleder for Lighting Metropolis, Gate 21.

Rammeaftalen er udviklet og udbudt som en vigtig del af projektet Lighting Metropolis, som har til vision at gøre Greater Copenhagen til en verdensledende metropol for moderne og klimasmart belysning.

De vindende konsulentvirksomheder, COWINIRASRambøllSWECO og ÅF Lighting, er vurderet til at besidde de unikke kompetencer, erfaringer og ressourcer der kræves for at skubbe udviklingen mod den moderne belysning. Forhåbentligt kan belysningsudbuddet også inspirere andre kommuner og regioner i både Sverige og Danmark til at gennemføre egne LED-investeringer.

“Vi ser frem mod at udbyde vores belysningsexpertise til kommuner på begge sider af sundet, som er en del af Lighting Metropolis samarbejdet. Vi har allerede et godt samarbejde med flere af kommunerne i sammenhæng med andre projekter, som giver gensidige fordele,” siger NIRAS’ forretningschef Kirsten Engholm Henriksen.

Den unikke rammeaftale gør at projektpartnerne undgår at udføre udbud af rådgivning for et vist beløb, og for højere investeringer kræves kun et miniudbud.

“Den nye rammeaftale kommer at hjælpe os hurtigt at nå vores mål, om installering af ny energibesparende LED-belysning i kommunale ejendomme, og samtidig udvikle og anvende nye komponenter til lys-modernisering f.eks. trådløse løsninger, som kan optimere installationen. af,” siger Hanne Martinsen, ingeniør, Roskilde Kommune – projektpartner i Lighting Metropolis.

Lighting Metropolis omfatter 14 kommuner, en region, tre universiteter og to organisationer (se faktaboks). Projektet startede 1. februar 2019, og kommer til at vare i tre år. Det forventes af deltagende kommuner og Region Skåne tilsammen kommer til at investere 128 millioner kroner i konkrete LED-projekter.

Du kan læse mere om projektet her.

For yderligere information, kontakt venligst:

Flemming Jørgensen, projektleder, Gate 21, fje@gate21.dk, +45 5357 0068

Fakta om Lighting Metropolis – Green Economy

Danske partnere:
Albertslund, Ballerup (ledende partner), Egedal, Faxe, Gladsaxe, Kalundborg, Lolland, Lund, Roskilde, Aalborg Universitet, DTU & Gate 21 (projektleder)

Svenske partnere:
Bjuv, Hörby, Klippan, Kristianstad, Trelleborg, Region Skåne, Lunds Universitet & Innovation Skåne (projekt koordinator).

Budget:
38 MDKK / 52,5 MSEK

Tidsperiod:
2019–2022

Projektet finansieres af EU / Interreg ÖKS (50%) samt partnere (50%)

Flere nyheder om Smarte Byer & Lokalsamfund:

Fem fejl ved den kommunale sensor

Læs mere her

IoT-sensorer i en kommunal virkelighed

Læs mere her

Danmarks første living lab for intelligente lyskryds

Læs mere her

 

Flere nyheder om Smarte Byer & Lokalsamfund:

Fem fejl ved den kommunale sensor

Læs mere her

IoT-sensorer i en kommunal virkelighed

Læs mere her

Danmarks første living lab for intelligente lyskryds

Læs mere her