Ny digital platform skal sikre, at kørestole og andre hjælpemidler bliver brugt igen – og igen

Mange brugte hjælpemidler står og samler støv på depoter. En ny digital platform skal gøre det nemmere for kommunerne at få hjælpemidlerne ud i de hjem, hvor der er behov for dem. Gennem et designsprint, faciliteret af Gate 21, har virksomheden bag platformen fået indsigt i kommunernes behov og udfordringer.

 

Når ældre borgere, eller nyopererede patienter, skal klare sig i egne hjem, er der ofte brug for hjælpemidler som rollatorer, kørestole, badestole og loftlifte. I mange tilfælde er det kommunen, der stiller hjælpemidlerne til rådighed. Men mange hjælpemidler ender med at samle støv på depoter, selvom de med fordel kunne genbruges. Det skyldes uklare juridiske rammer og praktik omkring sortering og gensalg.

Gate 21 har hjulpet virksomheden Rehaps, der formidler brugte hjælpemidler, med at gøre det nemt for kommuner at genbruge hjælpemidler gennem et designsprint.

 

Hjælpemidler forældes på depotet 

Kommunerne er i dag gode til at genbruge og dele hjælpemidler med andre kommuner. Når en borger ikke længere har behov for et hjælpemiddel, bliver det tilbageleveret, rengjort og får et serviceeftersyn for derefter at komme ud til en ny borger. Et hjælpemiddel som en kørestol kan derfor være ude ved flere borgere, inden det i sidste ende smides ud.  

Men hjælpemidler, der sjældnere bruges, ender ofte med at samle støv på depotet, selvom de kunne gøre gavn for en borger i en anden kommune. Det drejer sig særligt om specialdesignede hjælpemidler og hjælpemidler til børn og overvægtige. Andre hjælpemidler smides ud på grund af dyre reservedele eller reparationer.  

”Vi kan sagtens have ting stående på depotet, som er kommet hjem, mens de var brugbare, men som så har stået stille i så lang tid, at de faktisk er blevet ubrugelige for os. Og det ville jo være langt bedre, hvis vi kunne afsætte de hjælpemidler, frem for at de står og samler støv.”

Michael Mannerup, leder af Hjælpemiddeldepotet Næstved Kommune

 

Digital platform for genbrug af hjælpemidler 

Gennem sit tidligere arbejde som sælger af hjælpemidler opdagede Heidi Sigvardt, at mange hjælpemidler samler støv et depot eller sendes til skrot frem for til genbrug. Det motiverede hende til at skabe Rehaps – en digital platform for genbrug af hjælpemidler. Her kan organisationer og enkeltpersoner sælge og købe alt fra brugte trappelifte og kørestole til gangstativer og forhøjet toiletsæder.  

Rehaps fungerer som en håndsrækning til private borgere, hvis behov falder uden for det traditionelle bevilligesystem. Det kan være et ældre par, som har brug for et ekstra forhøjet toiletsæde til deres sommerhus eller ung kvinde, som har fast bopæl på en institution, men som mangler en ekstra loftlift til forældrenes hjem. 

Men det er ikke kun private, der er interesserede i brugte kvalitetshjælpemidler. Blandt Rehaps’ kunder findes også en øjenklinik, et job- og aktivitetscenter, en privat fysioterapeut og et kommunalt plejehjem.  

”Plejehjemmet købte brugt, da de for mindre end halv pris kunne få et fint professionelt træningsredskab, som de ellers ikke havde penge til på budgettet.”

Heidi Sigvardt, ejer af Rehaps. 

CO2-besparelse svarende til flere end 3000 børnefamiliers årlige elforbrug

Der er store CO2-besparelser at hente for kommunerne ved at sikre, at flere hjælpemidler genbruges. Som en del af rådgivningsforløbet i projektet Grøn Cirkulær Omstilling blev den potentielle CO2-besparelse ved at genbruge hjælpemidler beregnet af konsulentvirksomheden Provice. Beregningerne viste, at hvis blot 20 procent af hjælpemidlerne i de danske kommuner genbruges – i stedet for at blive kasseret eller henstå på depot. Det giver en årlig CO2-besparelse på ca. 2.000 ton om året, baseret på samlet årligt kommunalt indkøb på 800 Mkr. via indkøbsaftaler. Dette svarer til den mængde, som 3.370 børnefamilier udleder på strøm om året.

 

Designproces gav indsigt i kommunernes behov og udfordringer

Årsagen til at kommuner ikke i højere grad sender hjælpemidler til genbrug, er ikke mangel på motivation, men snarere et manglende overblik over de juridiske rammer for salg af brugte hjælpemidler kombineret med uklarhed om, hvad gensalg vil kræve både logistisk og administrativt.

Dette blev tydeligt igennem et designsprint som Gate 21 faciliterede for Rehaps. Designsprintet bestod i interviews og en afsluttende workshop for en række kommuner. Her stillede kommunerne spørgsmål som: Må vi tjene penge på salg af brugte hjælpemidler til private, og i så fald indenfor hvilket rammer? Hvordan etablerer vi en god proces for videresalg af hjælpemidler? Hvilket ansvar har vi som sælger af brugte hjælpemidler?

”Hvis det juridiske er på plads, så er det her noget, jeg kan sætte i gang i dag. Et første skridt kunne være et pilotprojekt, hvor vi prøver os frem med salg af udvalgte hjælpemidler.”

Helle Langberg, Teamleder i Visitation- og Hjælpemidler, Høje-Taastrup Kommune 

Igennem designsprintet, som blev afviklet i foråret 2022, fik Rehaps indsigt i kommunernes perspektiver. Designsprintet resulterede i et indsigtskatalog, som samlede kommunernes behov og præsenterede konkrete forslag til, hvordan Rehaps kan udvikle deres digitale platform, så de matcher kommunernes behov.

En central indsigt var, at der er behov for et system, hvor kommuner kan udveksle hjælpemidler, som sjældent bruges – typisk specialdesignede og hjælpemidler til overvægtige og til børn. Disse hjælpemidler ender ofte med at stå på depot i længere perioder. En bedre udveksling vil sikre, at de bruges mere intensivt. En anden indsigt var, at en ordning for genbrug af hjælpemidler, bør gå på tværs af flere afdelinger i kommunen for at indfange både den sociale, miljømæssige og økonomiske værdi, der ligger i genbrug af hjælpemidler. Du kan finde hele kataloget her.

”Forløbet har givet mig vigtige kommunale indsigter og adgang til kommuner med interesse for at arbejde med grøn omstilling og CO2-besparelse på hjælpemiddelområdet. Vi har fået indsigt i, hvad det er, kommunerne mangler og hvordan vores digitale platform kan hjælpe med at løse udfordringerne. Dette vil gøre det langt nemmere at imødekomme de udfordringer, kommunerne har, og vi kan dermed få flere hjælpemidler til genbrug,” fortæller Heidi Sigvardt, ejer af Rehaps.

 

Har du hjælpemidler, der står og samler støv? Rehaps søger kommuner, som har lyst til at samarbejde om at få hjælpemidlerne i rotation og sørge for, at ingen hjælpemidler står hen og forbliver ubrugte.

Kontakt Heidi Sigvardt på heidisigvardt@rehaps.dk, hvis du er interesseret eller læs mere på rehaps.dk.

De juridiske rammer for videresalg af brugte hjælpemidler

Er det indenfor den kommunale fuldmagt at sælge hjælpemidler, som kommunerne har i overskud?

Det korte svar er ja. Men salget skal være hensigtsmæssigt for kommunens drift og sælges til markedspris.

En kommune eller en region har ret til at sælge overkapacitet, dvs. kapacitet der overstiger behovet, så længe der ikke er tale om planlagt overkapacitet. Hjælpemidler der enten står til udsmidning eller som forventes at stå opmagasineret i en længere periode, kan som udgangspunkt betragtes som overkapacitet.

Med det sagt kan der dog være brug for en konkret juridisk vurdering i den enkelte sag.

 

Flere nyheder om Cirkulær Økonomi & Ressourcer:

Nu hæver 14 bygherrer ambitionerne for genbrug i byggeriet

Læs mere her

Bæredygtig bevidsthed skaber nye fødekilder og vaner hos Bornholms Rovfugleshow

Læs mere her

Ny maskine giver bonus på tre bæredygtige bundlinjer

Læs mere her

 

Flere nyheder om Cirkulær Økonomi & Ressourcer:

Nu hæver 14 bygherrer ambitionerne for genbrug i byggeriet

Læs mere her

Bæredygtig bevidsthed skaber nye fødekilder og vaner hos Bornholms Rovfugleshow

Læs mere her

Ny maskine giver bonus på tre bæredygtige bundlinjer

Læs mere her