FUTURE | Case 6: Resttextilier som en del af fremtidens bygninger

af | jun 27, 2019

Foto: Ingrid Riis

Hvert år kasseres 100.000 tons tekstilaffald alene i Danmark og Sverige. På trods af indsamling af tekstiler til genbrug, frasortres der store mængder overskydende tekstiler, der sendes direkte til forbrænding selvom tekstilerne har et stort genanvendelsespotentiale.

Tekstilaffaldet, der ikke kan genbruges direkte, sendes til forbrænding, da både teknologien til at genanvende affaldstekstilerne og infrastrukturen endnu er i sin spæde fase. De mange tons resttekstiler har dog stort potentiale for at blive udnyttet i en cirkulær anvendelsesproces i stedet for at blive brændt.

I casen undersøges muligheden for, at resttekstilers levetid kan forlænges ved at blive en del af bygningskomponenter som isolering, tagsten, mursten eller andet indvendigt og udvendigt bygningskonstruktion i stedet for at blive sendt til forbrænding.

I samarbejde med førende sorteringsaktører- og anlæg vil casen bygge videre på den viden, erfaring og infrastruktur, som er igangsat, for derigennem aktivt at arbejde med den ’skjulte’ ressource, som i dag ender i småt brandbart. Ved at skabe øget ressourceoptimering igennem genanvendelse af allerede udvundne tekstile materialer i byggekonstruktioner, forventes der samtidig en nedbringelse af CO2-udledningen, da en jomfruelig produktion af de energitunge og miljøbelastende byggematerialer mindskes.

Bemærk: Tekstilcasen i Future-projektet er afsluttet. Læs casens afslutningsrapport her. 

FUTURE består af syv visionære casesamarbejder på tværs af de tre regioner i Greater Copenhagen. De syv cases tester og demonstrerer forskellige teknologier, værktøjer eller forretningsmodeller indenfor vedvarende energi eller udnyttelse af ressourcer. 

Læs mere om projektet FUTURE her.

FUTURE  støttes af den Europeiske Regionaludviklingsfond & Interreg ÖKS, samt tre regioner.