Samarbejde om at accelerere grønne indkøb – ja tak!

Regeringen fremlagde i oktober sin strategi for grønne indkøb. Det er vigtigt og centralt, for indkøbene på 380 milliarder kroner har et kæmpe uudnyttet klimapotentiale.

af | 18. november - 2020 | Gate 21, Aktiviteter

Det er centralt at indgå i offentlig-private samarbejder inden udbuddet, hvor samarbejdspartnerne får mulighed for at teste og demonstrere nye løsninger med brugerne. Hvis vi skal transformere måden, som det offentlige Danmark køber ind, er det ikke er nok at skrue lidt op for de grønne krav i udbudsprocessen. Der kan være behov for helt andre løsninger, hvor markedet i langt højere grad inddrages i udviklingen af løsningerne. Kommunerne og regionerne i Greater Copenhagen er allerede i gang – og i offentlig-private innovationssamarbejder kan vi sammen accelerere denne indsats.

Her kommer syv hurtige eksempler på, hvad vores partnere allerede er ved at teste og demonstrere – og som vi kan samarbejde om at accelerere:

 

Regeringen siger LED-belysning som standard – ja tak!

Gate 21 har i en årrække skaleret udendørs og indendørs LED-belysning via offentlige efterspørgsel. I Lighting Metropolis hjælper vi danske og svenske kommuner og regioner med at gå over til energieffektiv LED-belysning i bygninger og på veje og stier. Den nye belysning bruger  60 – 70 procent mindre energi, lyser bedre og holder længere. Lysprojektet, der bygger direkte på erfaringer fra blandt andet udviklingen af en snes innovative lysløsninger i regionen, har som mål at spare energi ved at øge investeringerne i intelligent og energieffektiv LED-belysning af god kvalitet i offentlige bygninger og på offentlige veje. Estimater angiver mulige energibesparelser på mindst 7.200.000 kWh/år. Det svarer til elforbruget i 1.800 normale danske husstande.

I Europas største Living Lab for Smart City-løsninger tester og demonstrerer over 40 virksomheder nye løsninger til den smarte by, særligt udendørs LED-belysning og styring. Over halvdelen af landets kommuner har besøgt DOLL Living Lab for at blive klar til det næste udbud af belysning.

Læs mere om Lighting Metropolis her

Læs mere om DOLL Living Lab her

 

Regeringen siger emissionsfri køretøjer – ja tak!

I samarbejde med Copenhagen Electric og 22 kommuner sætter projekt Energi på Tværs fokus på udrulning af ladestandere hos kommunerne. Hvor skal de fremtidige ladestandere placeres, og hvor mange offentlige ladestandere skal der opsættes for at sikre en hurtig omstilling af de kommunale køretøjer og give private elbilejere en mulighed for opladning.

Læs mere om Energi på Tværs her

 

Regeringen siger reduktion af energiforbruget i statslige bygninger – ja tak!

40 procent af det samlede energiforbrug i EU stammer i dag fra bygninger. Der er derfor et stort potentiale for energibesparelser i europæiske bygninger, som vi i dag ikke får indfriet. Det skyldes blandt andet en mangel på finansieringsmodeller, der er målrettet renovering af bygninger og redskaber til at nedbringe risici. I projektet Effect4Buildings har syv lande på tværs af EU skabt den værktøjskasse, der manglede, der skal hjælpe bygningsledere med at beregne og planlægge renoveringsprojekter og understøtte de økonomiske forhold og investeringerne.

Der er også store besparelsespotentialer ved bedre brug af data til at styre energiforbruget i bygninger. For selvom mange kommuner og boligselskaber i disse år energirenoverer og i stigende grad anvender data til at styre energiforbruget, tabes en del af besparelserne på gulvet. Brugerne anvender ikke de store mængder data – enten fordi de ikke præsenteres i formater, der giver mening for den enkelte bruger, eller fordi kvaliteten af data svinger, og adgangen til denne er mangelfuld. Udfordringen er, at data ikke nødvendigvis kommer ind i energistyringssystemerne – hverken automatisk eller i realtid – hvilket hindrer bygningsejerne i at agere. I det nye projekt, Databaseret Energistyring i Offentlige Bygninger, går 17 partnere, herunder en række danske og svenske kommuner og et boligselskab, sammen om at bane vejen for anvendelse af data i energistyring og -ledelse for at fremme energibesparelser, arealanvendelse og indeklima i kommunale bygninger og almennyttige boligselskaber.

Læs mere om EFFECT4buildings her

Læs mere om Databaseret Energistyring her

 

Regeringen siger grønne tekstiler i det offentlige – ja tak!

I Partnerskab for Cirkulære Kommuner arbejder Region Hovedstaden og Københavns Kommune målrettet for at udvikle et roadmap, der kortlægger vejen til et cirkulært offentligt indkøb af tekstiler via udvidet markedsdialog, challenges og kriterieforslag for cirkulære tekstiler. Målet er at forlænge levetiden for de mange tons tekstiler, der i dag ender på forbrændingen.

Læs mere om Partnerskab for Cirkulær Kommuner her

 

Regeringen siger fleksible og dynamiske aftaleformer – ja tak!

Nytænkning af offentlige indkøb kan bidrage positivt til klimaregnskabet viser samarbejdet mellem Københavns Kommune, Oslo, Stockholm og Gate 21 i Scandinavian Green Public Procurement Alliance. De store byer er som de første i verden gået sammen om et fælles indkøb af klimavenlige arbejdsmaskiner for at nedsætte udledningen af CO2 og skadelige partikler. Selve udbudsprocessen er kørt som et dynamisk indkøbssystem.

Læs mere om Scandinavian Green Public Procurement Alliance On Non-road Mobile Machinery her

 

Regeringen siger offentlig-privat samarbejde om innovation – ja tak!

Gate 21 har sammen med stærke partnere afprøvet innovationsvenlige udbudsmetoder og udviklet værktøjer til offentlige-private innovationspartnerskaber, eksempelvis i CleanTech TIPP-projektet. Frederiksberg Kommune var i projektet en af de første kommuner til at afprøve innovationspartnerskaber for at finde nye klimatilpasningsløsninger og vandt pris for årets mest innovative indkøb i 2019. I projekter er der også udviklet en håndbog til OPI (offentlig-privat innovationssamarbejde) og erfaringskatalog om innovationspartnerskaber, som er en forholdsvist uafprøvet metode inden for udbudsloven. Det skal vi have meget mere af, men kommunerne skal også støttes til at afprøve det oplagte innovationsrum før eller som en integreret del af udbuddet.

Læs mere om Cleantech TIPP her

Flere nyheder om Gate 21, Aktiviteter:

Gate 21 står bag ny national klynge for byggeri og anlæg

Læs mere her

Når data ændrer adfærd

Læs mere her

Test til AB

Læs mere her

 

Flere nyheder om Gate 21, Aktiviteter:

Gate 21 står bag ny national klynge for byggeri og anlæg

Læs mere her

Når data ændrer adfærd

Læs mere her

Test til AB

Læs mere her