Sammen tager vi springet mod Bruxelles

af | dec 14, 2017

Måske går du også kold på EU-begreber som ”new industrial value chains”, ”technology readiness levels ” eller ”large scale pilots”? Måske har du også svært ved at finde de relevante internationale partnere og i det hele taget overskue, om en EU ansøgning er den rette vej at gå? Gennem inspirationsturen som Gate 21 afholdt d. 21.-23. november, fik Gate 21-partnere mulighed for at møde andre danske og europæiske projektansøgere og repræsentanter fra EU-kommissionen, samt få afmystificeret EU’s største finansieringskilde, Horizon2020.

Inspirationsturen blev afholdt under projektudviklingsugen ”Project Development Week”, som blev arrangeret af det europæiske regionskontors samarbejdsorganisation (ERRIN). I løbet af nogle intensive dage blev mere end 50 ideer præsenteret indenfor sundhed, transport, energi, informationsteknologier, cirkulær økonomi og Smart City. Som en del af inspirationsturen havde Gate 21 også arrangeret bilaterale møder med en række relevante EU institutioner så som DG Connect, EURADA og EASME.

Klogere på Horizon 2020

På turen blev deltagerne klogere på mulighederne for at deltage i en Horizon 2020-ansøgning. Det resulterede i et ønske hos flere deltagerne om at arbejde mere strategisk og proaktivt med EU-funding i deres egen organisation. Gennem oplæg og erfaringsudveksling stod det tydeligt for alle deltagere, at uden en strategiske forankring og et klart billede af hvad et EU-projekt kan give organisationen, kommer man ikke i mål. At tage ned til Bruxelles og møde andre aktører, og måske i fremtiden selv præsentere en projektidé, kan hjælpe med at målrette og realisere en vision om at arbejde europæisk.

Et vigtigt resultat af turen var den uformelle sparring mellem deltagerne og en styrkelse af netværket blandt danske deltagere med et ønske om at lykkes med et projekt indenfor Horizon 2020.

Gate 21 gennemførte tre projektpitches ved arrangementet. Et indenfor trafikstøj og to indenfor området data, IoT Smart City.

Stort tak til Region Sjælland og Region Hovedstadens EU kontor og konsulent Kjeld Olesen som har hjulpet med at få programmet på plads.

Se ERRIN’s program Project Development Week her.

Se Gate 21 program for inspirationsturen her.

 

Deltagere på inspirationsturen

Henning Klarlund, RUC

Eske Bo Knudsen, Danish Sound/DTU

Per Møller, Kalundborg Kommune/Dansk Symbiosecenter

Lisbeth Randers, Kalundborg Kommune

Katja Sofie Tolstrup, Bornholms Regionskommune

Lena Schenk, Bornholms Regionskommune

Niels Hansen, Albertslund Kommune

Niels Hansen, selvstændig konsulent

Christian Baadsgaard Jentzsch, Holbæk Kommune

Hans Christian Christiansen, Københavns Kommune

Daniel Fogh, SeasNVE

Kirstine Hjorth Lorenzen, Gate 21

Karolina Huss, Gate 21

Flemming Madsen, Gate 21

Torben Holm Pedersen, DELTA/FORCE Technology