Seks nye projekter med mere end 90 partnere skaber grøn handling

Råstoffer, etageboliger, grøn og aktiv transport, genbrugsemballage og lavbundsjorde. Dét er nogle af emnerne for seks helt nye projekter i Gate 21. Her tager mere end 90 danske og europæiske partnere fat på at udvikle grønne løsninger – et forprojekt er åbent for nye partnere.

 Foto: Unsplash, Andreas Dress

af | 29. juni - 2023 | Gate 21, Gate 21, Gate 21

En varm og tør sommer minder os om, at klimahandling er vigtig nu! Derfor glæder vi os over, at Gate 21 sammen med en lang række partnere fra både ind- og udland har sikret seks nye projekter, der skal arbejde med:

  • at mindske brugen af råstoffer og skabe natur og rekreative områder i afsluttede råstofgrave.
  • at motivere store boligejere – både almene og private – til at arbejde med bæredygtig energiproduktion og energioptimering.
  • at skabe forandring i dansk-svensk transportplanlægning, så vi aktivt arbejder for at fremme nye og mere grønne transportvaner.
  • at designe og implementere politikker, infrastrukturer og kampagner, der effektivt fremmer gang og cykling året rundt i de baltiske lande.
  • at fremme brugen af genbrugsemballage til fødevarer til eksempelvis events i byrummet, kommunale institutioner samt take-away restauranter
  • at fremme dialog og forhandling om udtagning af lavbundsjorder i Danmark og Sverige.

De nye projekter viser os noget om, hvor mange hjørner af den grønne omstilling, der er at tage fat i – og at mange af vores partnere er klar til at tage handling. Med projekterne kan vi skabe ny viden og nye værktøjer, der kan støtte kommunerne i deres arbejde med klimaplaner. Samtidig viser projekternes stærke partnerkredse styrken og troen på, at samarbejde på tværs af kommuner, regioner, virksomheder, vidensinstitutioner og lande kan skabe de bæredygtige løsninger.
Anna Thormann Boesen, udviklings- og programchef i Gate 21

Skal din organisation være med i et projekt? Så er Land4Climate et forprojekt, der arbejder for at sammensætte en partnerkreds til hovedprojektet, hvor der udvikles værktøjer, som kommuner og lodsejere kan bruge i deres videre arbejde med udtagning af lavbundsjorde.
Læs mere om forprojektet nedenfor.

Samtidig udvikler Gate 21 løbende nye projekter – så tilmeld dig Gate 21’s nyhedsbrev og få indblik i udviklingen af nye projekter – og hvor din organisation kan være med.

Læs mere om de spændende nye projekter herunder:

Sammen om mindre råstofforbrug /
Spar på råstofferne og mere genanvendelse 2025

Det sidste år har Gate 21, CO-PI og Region Sjælland sammen med en række aktører testet nye løsninger til at reducere råstofforbruget ved anlægsprojekter. Formålet har været at skabe volumen i den offentlige efterspørgsel og få flere bygherrer til at efterspørge nye løsninger for lokal genanvendelse af jord. Og samarbejdet om råstoffer fortsætter!

Region Sjælland har netop afsat midler til to nye projekter, der skal mindske brugen af råstoffer og skabe natur og rekreative områder i afsluttede råstofgrave.

Vil du vide mere om projektet? Kontakt: Line Bech, programchef Cirkulær Økonomi, Gate 21

Grøn omstilling i etageboliger

Projektet vil motivere store boligejere – både almene og private – til at arbejde med bæredygtig energiproduktion og energioptimering. Projektet tager udgangspunkt i Energispringsmodellen, der er udviklet og bruges i Københavns Kommune. Ambitionen er at skalere modellen, så den kan bruges af langt flere kommuner. Projektet vil opsamle og effektvurdere allerede afprøvede løsninger i bygningerne, så det kan formidles bredt. Endvidere testes flere nye løsninger i projektet. Der arbejdes med cases om; elektrificering, solceller, databaseret energioptimering, forberedelse til lavtemperaturfjernvarme, beboeradfærd, finansiering og planlægningsværktøjer.

Projektet er støttet af Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak og har en bred partnerkreds på 19 partnere på tværs af Øresund.

Vil du vide mere om projektet? Kontakt: Tale Berg-Nilsen, projektleder Smarte Byer & Bygninger, Gate 21

Green Mobility Shift

I dette projekt udvikles en fælles dansk-svensk SHIFT-model, der har til formål at informere trafikselskaber og kommuners transportplanlægning og give konkrete værktøjer til at arbejde inddragende og visionsorienteret med at fremme borgernes skift til bæredygtige transportformer. Modellen skal være et alternativ til traditionel transportplanlægning og medvirke til, at vi ikke blot fremskriver de eksisterende transportbehov, men aktivt arbejder for at fremme nye og mere grønne transportvaner.

Projektet er støttet af Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak og har 18 dansk-svenske partnere.

Vil du vide mere om projektet? Kontakt: Signe Frøkier Schou, projektleder Bæredygtig Mobilitet, Gate 21

Baltic Sea Region Active Travel Solutions – in darkness and all weather conditions

Projektet vil fremme aktiv mobilitet som gang og cykling i den baltiske region – også i de mørke vintermåneder. Det kræver at den rette infrastruktur og det rette udstyr er på plads, og at borgerne er det som en attraktiv og sikker mulighed. Projektet støtter støtter lokale og regionale myndigheder i at designe og implementere politikker, infrastrukturer og kampagner, der effektivt fremmer aktiv mobilitet året rundt.

Projektet er støttet af Interreg Baltic Sea Region og har 12 partnere fra Tyskland, Finland, Polen, Litauen, Estland, Sverige og Danmark.

Vil du vide mere om projektet? Kontakt: Sif Enevold, chefprojektleder Smarte Byer & Bygninger, Gate 21

Change(K)now

Change(K)now!-projektet handler primært om kommunens rolle som indkøber eller facilitator af cirkulære fødevaresystemer med særligt fokus på genbrugsemballage i forhold til events i byrummet, egne institutioner samt take-away restauranter. Altså væk fra engangsemballage over mod flergangsbrug af emballagen. Change(K)now! vil a) udvikle prototyper af løsninger, b) teste i pilotprojekter og c) innovere eksisterende løsninger til levering af mad.

Projektet er støttet af Interreg Baltic Sea Region og har 23 partnere i Letland, Estland, Litauen, Polen, Tyskland, Finland, Sverige og Danmark.

Vil du vide mere om projektet? Kontakt: Line Bech, programchef Cirkulær Økonomi, Gate 21

Land4Climate

Land4Climate er et forprojekt støttet af Interreg ØKS, som vil resultere i en tematisk afgrænsning af et dansk-svensk hovedprojekt, hvor der udvikles værktøjer, som kommuner og lodsejere kan bruge i arbejdet med at udtage lavbundsjorder fra dyrkningsarealer. Et arbejde, der har væsentlige barrierer og kræver deltagelse og velvilje fra lodsejeren til at ændre arealanvendelsen, viden om potentialet for arealerne og ofte en vis størrelse på arealerne. Denne dialog, forhandling og de nødvendige undersøgelser kræver ressourcer, som landbrugskommuner typisk mangler – og som projektet vil understøtte.

Forprojektet er støttet af Öresund-Kattegat-Skagerrak og søger partnere til hovedprojektet.

Vil du vide mere om projektet? Kontakt: Lotte Lund, projektleder Energiomstilling, Gate 21

Hold øje med vores hjemmeside i de kommende måneder, hvor projekterne vil blive beskrevet nærmere.

Enkelte projekter har fået udviklingsstøtte af:

Projekterne er støttet af:

 

 

Flere nyheder om Gate 21, Gate 21, Gate 21:

Velkommen til nye stærke profiler i Gate 21’s bestyrelse

Læs mere her

Mød Gate 21 på Klimafolkemødet

Læs mere her

Velkommen til nye grønne kræfter i Gate 21’s bestyrelse

Læs mere her

 

Flere nyheder om Gate 21, Gate 21, Gate 21:

Velkommen til nye stærke profiler i Gate 21’s bestyrelse

Læs mere her

Mød Gate 21 på Klimafolkemødet

Læs mere her

Velkommen til nye grønne kræfter i Gate 21’s bestyrelse

Læs mere her