Simuleret efterspørgsel skal vise vejen for fremtidens kollektive trafik

Der sker lige nu en forandring i den kollektive trafik, med nye løsninger som efterspørgselsstyring, hvor kapacitet og tilgængelighed ændrer sig til noget, der traditionelt er tættere på taxiservice. Et nyt simuleringsværktøj understøtter operatørernes udvikling af nye løsninger, der kan øge udbuddet i grænsefladen mellem offentlige og private kollektive trafiktjenester. 

Kortet viser pendling fra og inden for Sjöbo Kommune. Cirka 5.000 indbyggere, ud af Sjöbos samlede ca. 19.000, pendler ud fra kommunen. Illustration: Skånedatabasen

af | 26. marts - 2020 | Bæredygtig Mobilitet

Efterspørgselsdrevet offentlig transport er længe blevet fremhævet, som muligheden for at tilbyde omkostningseffektiv offentlig transport i områder med lav efterspørgsel, og hvor der er behov for særlig offentlig transport. Udfordringen har været at matche udbud og efterspørgsel på en effektiv måde. Som en del af projektet Fremtidens Intelligente Mobilitet, har Malmø Universitet / K2 nu udviklet et simuleringsværktøj, hvis anvendelse gør det muligt at undersøge forholdet mellem omkostninger, serviceniveau, miljøpåvirkning og hvilken type af efterspørgselsdrevet offentlig transport, der er relevant med hensyn til det geografiske område og rejsebehov.

– Det handler om at simulere nogle helt afgørende aspekter, såsom hvor tidligt de rejsende bør booke på forhånd, og hvor længe de skal vente på transporten. Værktøjet kan simulere forskellige varianter af tjenesten, på forskellige niveauer, så vi kan sammenligne udgiften for en service, og hvor effektiv den er, siger Jan Persson, lektor på Malmø Universitet / K2.

 

Mere detaljerede billeder af efterspørgselsstyret kollektiv trafik

Malmø Universitet / K2 har arbejdet med simulering af denne type mobilitet i to år, og er resultatet af en hurtig teknologiudvikling de seneste år, som har muliggjort nye metoder. Fordelen ved simuleringsværktøjet er at det kan generere mere detaljerede billeder af efterspørgselsstyret kollektiv trafik, end såkaldte makromodeller kan. Kommercielle aktører laver ofte deres egne analyser, før de tilbyder lignende tjenester, men Malmø Universitet / K2 kan på et uafhængigt grundlag hjælpe Regioner med at forstå muligheder og omkostninger ved sådanne tjenester. Samt til en vis grad, hvad rejsende vil acceptere i forhold til for eksempel deres egen bil, og hvad de vinder, i forhold til infrekvent bustrafik.

Offentlig transport i Sjöbo-Tomelilla. Illustration: Skånetrafiken

– Der er ikke en løsning, der fungerer i alle situationer. Derfor må den data vi putter ind i værktøjet være geografisk og demografisk repræsentativt. På den måde kan vores analyse være vejledende også fungere som beslutningsgrundlag for eventuelle investeringer, siger Jan.

 

Hensyn til forskellige individers præferencer

De data, der fødes ind i systemet, er først og fremmest åbne, generelle data, om eksempelvis befolkningstæthed, bygninger, arbejdspladser og data om vejnet og kollektiv trafik. Normalt er det nødvendigt at supplere disse data med specifikke data om et område, f.eks. undersøgelser om rejsemønstre, for at få et mere retvisende billede af rejsebehovet, der kan højne kvaliteten i resultaterne. Simuleringen udvikles også for bedre at kunne tage hensyn til forskellige individers præferencer for at anvende efterspørgselsstyret trafik. For eksempel i forhold til bussens køreplan og egen bil, hvilket kommer til at kræve flere data, som derimod ikke behøver at være lands- eller regionsspecifik.

Generelt handler det om at flytte rejsende fra egen bil, til kollektiv transport, men på nuværende tidspunkt er der ikke særligt mange data om biltransport, som eksempelvis formålet bag hver enkelt rejse. Data der ville være i strid med regler om privatlivets fred.

 

Simulering af cases i Skåne og på Lolland

Projektet arbejder med simulering af efterspørgselsstyrede rejser, både igangværende og planlagte, i Sjöbo-Tomelilla i Skåne, og Horslunde på Lolland, med støtte fra Movia som videnspartner. Værktøjet vil analysere virkningerne af forskellige rejsemuligheder, og give mulighed for at kunne tilbyde anbefalinger til kommuner og regioner. K2 planlægger også at udvikle en mere brugervenlig version af værktøjet.

For mere info om simuleringsstudierne, kontakt Jan Persson på Malmø Universitet / K2.

* SCB, 2017

 

Fremtidens Intelligente Mobilitet (FIMO) støttes af Interreg ÖKS.

 

Flere nyheder om Bæredygtig Mobilitet:

Nyt stort projekt: Mobilitet på Tværs – grøn mobilitet skal binde by og land bedre sammen på tværs af Greater Copenhagen

Læs mere her

Keld og Hilda prøver den selvkørende fremtid

Læs mere her

Første selvkørende Easymile-køretøj godkendt til testkørsel i Danmark

Læs mere her

 

Flere nyheder om Bæredygtig Mobilitet:

Nyt stort projekt: Mobilitet på Tværs – grøn mobilitet skal binde by og land bedre sammen på tværs af Greater Copenhagen

Læs mere her

Keld og Hilda prøver den selvkørende fremtid

Læs mere her

Første selvkørende Easymile-køretøj godkendt til testkørsel i Danmark

Læs mere her