I september blev der afholdt en workshop om biogas for de sjællandske kommuner. Dagen blev afsluttet med et besøg på Hashøj Biogasanlæg, hvor der leveres gylle fra lokale bønder og organisk industriaffald fra forskellige virksomheder på Sjælland.

af | okt 6, 2016

Region Sjælland og sjællandske kommuner ønsker at styrke biogasudbygningen, fordi biogas kan spille en vigtig rolle i fremtidens energisystem. I det arbejde er netværk og videndeling en vigtig brik, og derfor mødtes syv sjællandske kommuner til biogasworkshop.

På Sjælland er der et stort uudnyttet potentiale for at producere biogas. I september fik Dansk Fagcenter for Biogas og Gate 21 samlet en række kommuner, der alle arbejder med biogas og biogasplanlægning til workshop. Her blev de klogere på, hvordan kommuner og offentlige aktører kan udnytte potentialet og fremme udbygningen.

”I Region Sjælland arbejder mange kommuner med udvikling af biogas og etablering af nye biogasanlæg. Flere kommuner er i planlægningsfasen, hvor der særligt er brug for samarbejde og videndeling på tværs af kommunerne. Derfor var det oplagt at takke ja til tilbuddet om at holde en workshop specifikt for kommunerne på Sjælland,” siger Laura Hurni Jensen, der er projektleder i Gate 21 og understreger, at workshoppens fokus på at understøtte biogasudbygningen er i tråd med Region Sjællands ambitioner om grøn omstilling med fokus på lokaløkonomiske fordele, der blandt andet kommer til udtryk i medfinansiering af to biogas-projekter.

Udvikling af biogasprojekter

På Sjælland er der flere eksempler på, at biogasudbygningen er i gang. I Lejre, Holbæk, Odsherred og Frederikssund arbejdes der lige nu med konkrete biogasprojekter. Her er man blandt andet ved at undersøge mulige placeringer, biomassepotentiale og forretningsmodeller. Kommunerne arbejder på at udvikle anlæg, der kan indgå i en større sammenhæng i kommunen. For eksempel arbejder Slagelse Kommune mod at optimere kommunens sortering af affald, så det kan udnyttes af Hashøj Biogasanlæg. Og i Guldborgsund Kommune, hvor man har Nysted Biogasanlæg, er man ved at afdække om biomassegrundlaget rækker til endnu et anlæg.

”Workshoppen var en oplagt mulighed for at møde kollegaer fra nabokommunerne og andre fagfolk, der er beskæftiget med biogas og som arbejder med biogasudbygning. Det  giver os som kommune god mulighed for at drøfte egne problemstillinger med andre kommuner, der sidder med tilsvarende udfordringer – og derudover er man en del af et netværk, som er guld værd, når man sidder med komplekse problemstillinger inden for biogasområdet,” siger Kasper Funch Vinding, Miljøplanlægger i Holbæk Kommune.

Biogas giver mere end varm luft

En udbygning af biogas i Danmark kan være med til at sikre fremtidens grønne varmeforsyning. Og det er godt nyt for lokalområderne, fordi et nyt biogasanlæg medfører en række lokaløkonomiske effekter. Et biogasanlæg har potentiale til at give arbejdspladser i udkantsområderne og blandt andet understøtte landbrugserhvervet, fordi landmænd eksempelvis  kan få afsat deres halm og få mulighed for at sprede et bedre gylleprodukt ud på markederne. Samtidig udgør gas en vigtig regulerende kraft i fremtidens energisystem. Når der er underskud af for eksempel vindenergi, kan der hurtigt tændes og slukkes for leverancen af gas og mindske behovet for udenlandsk gas.

FAKTA OG MERE INFORMATION

Dansk Fagcenter for Biogas stod i samarbejde med Gate 21 bag workshoppen. De sjællandske kommuner Lejre, Ringsted, Holbæk, Slagelse, Guldborgsund, Odsherred og Frederikssund Kommune var alle mødt op for at blive klogere på kommunale udfordringer og erfaringer med myndighedsbehandling og biogasplanlægning.

Workshoppen den 8. september var arrangeret af Dansk Fagcenter for Biogas og Gate 21 ved projekterne Implementeringsprojekt II og Biogas2020. Arrangementet var finansieret med midler fra det europæiske projekt Biogas Action og understøttet af Implementeringsprojekt II, der er finansieret af Region Sjælland.

Dansk Fagcenter for Biogas

Dansk Fagcenter for Biogas arbejder for at øge kompetenceniveauet og samarbejdet inden for biogas. De brugte også workshoppen til at samle op på kommunernes erfaringer og udfordringer, så de fremadrettet kan understøtte arbejdet med udbygningen af biogas. De er med i EU-projektet Biogas Action.