SKRU NED!

De bygninger, som vi bor, studerer og arbejder i, spiller en afgørende rolle i forhold til at realisere målet om fossilfrihed. Eksisterende bygninger står nemlig for 40 procent af det samlede energiforbrug i Danmark. Hvis vi kan isolere vores bygninger bedre, få nye vinduer eller smarte driftsløsninger, er der et kæmpe potentiale for at spare energi og reducere udledningen af CO2. Samtidig vil et lavere energiforbrug i vores bygninger betyde, at vi skal investere færre midler i den overordnede omstilling af energisystemet.

Gennem brede partnerskaber har Gate 21 taget fat på hele byggeriets værdikæde: fra bygnings­ejer over leverandører og rådgiver til de borgere, der skal opholde sig i og bruge bygningen. Startskuddet for Gate 21’s arbejde med bygninger var projektet Plan C, hvor 38 partnere blandt andet demonstrerede en ny, tynd type klimaskærm, ny ventilation og lys til skoleelever samt en lang række modeller for bæredygtig renovering.

Ishøj Kommune var med i projektet, fordi de gerne ville sætte mere fokus på energibesparelser. Borgmester Ole Bjørstorp mener, at samarbejdet gjorde kommunen mere modig:

”Plan C-projektet fik os til at turde gøre noget, selvom man ikke nødvendigvis er helt sikker på effekten. Men i fællesskab turde vi afprøve nogle forhold, som vi nok ikke umiddelbart havde sat i gang, hvis vi havde skulle gøre det alene.”

Resultaterne fra Plan C er båret videre i mange af Gate 21’s projekter gennem årene. Fælles for projekterne har været fokus på innovative samarbejdsmetoder, at demonstrere energieffektive løsninger og skabe bygninger og boliger, der er gode at være i.

Ishøj Kommune tog også nye idéer til at gribe projektarbejde an med sig videre.

”Gate 21’s profil med en blanding af kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner giver projekterne flere indgangsvinkler, og det er noget, vi til en vis grad har overført til vores interne arbejde, hvor vi bruger hinandens forskellige kompetencer i vores projekter,”

siger Ole Bjørstorp. 

BÆREDYGTIGE BYGNINGER MED GODT (INDE)KLIMA

Vi bruger op mod 90 procent af vores tid indendørs, så det er vigtigt, at vi fremtidssikrer bygningerne, så de passer til vores behov. Ofte fokuserer kommuner på energieffektivitet og bedre bygningsdrift, men vi skal også sikre os, at morgendagens bygninger er gode at opholde sig i. Lys, lyd og luft betyder nemlig meget for vores trivsel – og hvordan går det lige hånd i hånd med energibesparelser? 

I flere af Gate 21’s projekter er der udviklet og demonstreret konkrete eksempler på energirigtige løsninger, der både tager højde for indeklima og bæredygtighed. Eksempelvis er mange folkeskoler af ældre dato og står over for en nødvendig renovering. Det er en god mulighed for at nytænke processen og se på, hvordan man kan koble bygningsdrift, indeklima- og energistyring og læringsmiljø og skabe den rette løsning. Projektet Skolerenovering i en helhed demonstrerede flere forskellige løsninger med styring, ventilation, lys og akustik i tre klasselokaler i Ballerup Kommune.

”Mange energi­effektiviserings­projekter kunne opnå langt større effekt – også på indeklimaet – hvis vi så på helheden i stedet for delløsninger. Potentialet er stort. Undersøgelser peger på, at hvis man havde et ordentligt indeklima i klasseværelserne, ville eleverne lære så meget mere, at de kunne spare et helt skoleår,”

siger Niels Boel, der er Channel Director i Schneider Electric, som var en af partnerne i projektet.

BYGNINGER SOM ENERGIPRODUCENT

Bygninger skal også ses som en del af det samlede energisystem og kan bidrage til energiproduktionen. Her har især solceller en lys fremtid. Analyser fra Aalborg Universitet peger på, at solceller på tage og facader potentielt kan udgøre 15 procent af elproduktionen i hovedstadsområdet i 2050. Men hvis dette potentiale skal blive indfriet, er det nødvendigt at afprøve forskellige modeller for, hvordan solceller bedre kan integreres i bygningerne.

Derfor har Gate 21 i samarbejde med partnerne gennemført solcelleprojekter for mere end 100 millioner kroner og etableret solcelleanlæg integreret i bygningernes arkitektur, der kan levere strøm til over 1.100 husstandes forbrug. Projekterne ser på helheden i byggeprojekter og medtænker både bygningsejerens behov for æstetiske bygninger, rentabelt byggeri, drift og energibesparelser såvel som samfundsmæssige behov i forhold til fremtidens energisystem.

”I vores samarbejde med Gate 21 om at udbrede bygningsindpassede solceller, også kaldet BIPV, har vi opnået en række gode resultater. Vi har blandt andet etableret grundlaget for et BIPV-demosite på Teknologisk Institut og skabt mulighed for, at særligt interessante BIPV-projekter kan få støtte. Herunder Copenhagen International School i Nordhavn i København, der siden er blevet et internationalt ikon for udbredelse af BIPV, og som i 2018 modtog den internationale Active House Award,”

fortæller Peder Vejsig, der arbejdede i Kuben Management under projektet og i dag er direktør i virksomheden Green Island.

Men det er ikke kun solceller på bygningerne, der bidrager til energiproduktion. I projektet Fremtidens Intelligente Energi- og Ressourcesystem arbejdes der med at gøre resttekstiler til en del af fremtidens ­byggeri, og hvordan energi kan lagres i bygninger, så det bliver nemmere at udnytte den vedvarende ­energi i et større tidsrum. Svarene på disse spørgs­mål kræver modige partnere, innovative videnspartnere og vilje til at tegne fremtidens intelligente bygning og løsninger.

 

“Det er vigtigt, at vi som kommune tager ansvar for vores egne bygninger, fordi vi her kan gøre en forskel. Vi ønsker grønne bygninger og ejendomme og derfor har vi blandt andet fået installeret solcelleanlæg på seks offentlige bygninger.”

 

”En større renoveringsindsats af bygninger er afgørende for at nå målet om et CO2-neutralt samfund i 2050. Målet er et lavere energiforbrug, men vi skal også sikre og forbedre indeklimaet. Brugerne og bygningsfysikken skal være i centrum, når vi i tæt samarbejde mellem beboere, rådgivere, bygherrer og forskere skaber robuste løsninger.”

Flere nyheder om Smarte Byer & Lokalsamfund:

Nyt projekt: Bedre brug af data til offentlige bygningers energistyring skal sikre vigtige energibesparelser

Læs mere her

Fem fejl ved den kommunale sensor

Læs mere her

IoT-sensorer i en kommunal virkelighed

Læs mere her

 

Flere nyheder om Smarte Byer & Lokalsamfund:

Nyt projekt: Bedre brug af data til offentlige bygningers energistyring skal sikre vigtige energibesparelser

Læs mere her

Fem fejl ved den kommunale sensor

Læs mere her

IoT-sensorer i en kommunal virkelighed

Læs mere her