Smart mobilitet i yderområder i fokus, da aktører i Greater Copenhagen mødtes

af | jun 12, 2019

Greater Copenhagens mini-konference om fremtidens smarte mobilitet i regionen blev afholdt i Valby, København. Foto: Peter Liljenberg

Ifølge mange beboere i yderområder er der ikke noget mobilitetsproblem, for de tager bare bilen, når de har brug for transport. At vende privatbilisme til at være en del af løsningen i stedet for problemet er en af flere muligheder, der for nylig blev diskuteret på mini-konferencen i Greater Copenhagen.

Gate 21 og projektpartnere i FIMO* deltog i mini-konferencen i Valby for at udveksle erfaringer og viden med regionale aktører og repræsentanter fra søsterprojektet Et Sammenhængende Transportsystem i Greater Copenhagen. Et af dagens fokusområder var mulighederne for smarte mobilitetsløsninger på landet. Tre foredragsholdere præsenterede deres viden: Tommy Olsen, seniorprojektleder på Gate 21, Frida Tiberini, EU-koordinator i Tomelilla & Sjöbo kommuner og Søren Fischer Jepsen, mobilitetsrådgiver hos Movia. 

– Da vi spurgte beboere på Lolland, var der mange, som sagde, de ikke havde noget transportproblem, for de tog jo bare bilen, når de havde brug for transport. Vi skal gøre dette til en del af løsningen i stedet for et problem, for eksempel ved at dele bil eller køre sammen, siger Tommy Olsen.

Grænserne mellem kollektive og individuelle muligheder bør blødes op

I den case-undersøgelse, som Tommy Olsen leder, vil et område på Lolland blive et testområde for at afprøve nye muligheder for fleksible mobilitetsløsninger, hvor grænserne mellem kollektive og individuelle muligheder blødes op. Case-studiet arbejder med at fremme delt mobilitet og brugen af denne på tværs af brugergrupper for at skabe et økonomisk grundlag for systemet.  For eksempel skal delebiler sammenkobles med mulighederne for kollektiv trafik. Målet er at kunne tilbyde fleksible transportløsninger, der er reelle alternativer til traditionelle løsninger, dvs. at man kan bruge en delebil i stedet for bus eller egen bil.

Tomelilla og Sjöbo kommuner har gennemført et forstudie** om nye løsninger til kollektiv trafik. En af konklusionerne er, at selvkørende busser kan fungere på landet, selvom selvkørende køretøjer ifølge Frida Tiberini ikke vil kunne bidrage til en løsning førend om flere år, og at flere tests er nødvendige for at forbedre teknologien.

– For at vores tests med selvkørende busser skal give brugbare resultater, skal de udfylde konkrete funktioner langs ruten. Derudover er der flere udfordringer, ikke mindst at tillade busserne den kørehastighed, der er nødvendig for de længere afstande, siger Frida Tiberini.

Behov for en ny definition af begrebet ’chauffør’

I Sverige kræver Transportstyrelsen, at selvkørende køretøjer stadig har en chauffør, det er her den største omkostning ligger, men definitionen er blevet ændret, så en chauffør kan gå ind og fjernstyre flere køretøjer. Andre muligheder, som kommunerne har undersøgt, er opkaldsstyrede, såkaldte ”on demand”-løsninger, bildeling og kombinationer af tjenesterne.

Søren Fischer Jepsen fra Movia præsenterede tre parallelle initiativer, der tilsammen skal give kommuner og aktører de incitamenter, der er nødvendige for at kunne bringe fremtidens løsninger fra tegnebordet til deres virkelige omgivelser.  De er Region Sjællands ’Fremtidens Kollektive Mobilitet’, som tilbyder økonomisk støtte til deltagende kommuner; KL Netværket ’Kollektiv Trafik på Landet’, som tilbyder samarbejde og vidensdeling mellem kommuner; og Movias egen ’Movia Taskforce’, der udvikler nye løsninger i tæt samarbejde med kommuner og lokale aktører.

I projektet er der afsat fem millioner danske kroner blandt andet til aktiviteter, der fremmer bedre udnyttelse af tomme bilsæder, bedre forbindelser mellem forskellige transportmidler, unges mobilitet og fleksible løsninger.

Flere tests skal vise vejen frem

På Lolland vil Tommy Olsen og hans projektkolleger nu gennemføre brugerundersøgelser i Horslunde, via spørgeundersøgelser, fokusgrupper og lokale møder, for sammen at kunne vælge de bedste løsninger. Frida Tiberini håber at kunne bringe forstudiet videre til implementeringsfasen, men der er brug for EU-penge til det:

– Netop selvkørende busser er jo en del af digitaliseringsagendaen, og det er et område, der bør være interessant for alle EU-medlemslande, siger Frida Tiberini. 

Sammen med partnere udarbejder Movia nu mobilitetsprofiler for fem af de deltagende kommuner, for at danne grundlag for det fortsatte arbejde. De er Faxe, Næstved, Ringsted, Roskilde og Sorø.

*Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen
**En forkortet version af forstudiet kan læses her og den fulde her.

Tommy Olsen, Gate 21, og Frida Tiberini, Tomelilla & Sjöbo kommuner, præsenterede deres respektive projekter for smart mobilitet på landet, på Greater Copenhagens mini-konference i Valby.

Movias Søren Fischer Jepsen præsenterede et initiativ, der sammen med Region Sjælland og Kommunernes Landsforening støtter lokale forsøg med konkrete mobilitetsløsninger.

Greater Copenhagens mini-konference om fremtidens smarte mobilitet blev afholdt i Valby, København.

Programmet omfattede en fremtidsworkshop, hvor forskellige scenarier skulle placeres på en tidslinje i forhold til, hvad deltagerne fandt mest realistisk.

 

Fremtidens Intelligente Mobilitet

Undersøgelsen af muligheden for smart mobilitet i yderområder er en vigtig del af FIMO – du kan læse mere om projektet her.

 

Framtidens Inteliigenta Mobilitet i Greater Copenhagen (FIMO) stöds av den Europeiska Regionalutvecklingsfonden & Interreg ÖKS.