Støjfri oaser i egne haver skal gavne borgere, der plages af trafikstøj

I Danmark er 1,3 millioner mennesker påvirket af trafikstøj, som ligger over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi. Det betyder, at mange borgere undgår at bruge deres have og udearealer. Derfor har projektet Rolig Have undersøgt muligheden for at skabe rolige områder i borgernes haver – og resultaterne er positive.

Foto: Allan Jensen

af | 25. februar - 2021 | Bæredygtig Mobilitet

De seneste år er der kommet øget fokus på potentialet i at begrænse trafikstøjen direkte ved kilden. I den forbindelse har der været positive effekter for de nærtliggende boliger, ved at opsætte støjværn langs vejene. Men for de boliger, der ligger længere fra vejen, er effekten ofte skuffende lille. Derfor har Rolig Have, et demonstrationsprojekt under partnerskabet Silent City, undersøgt, hvad der skal til før borgerne i de støjplagede boliger kan nyde deres haver og udearealer. Forsøgene er lavet i sommeren 2020 i tre private haver i Brøndby og Gladsaxe kommune, der er plaget af støj fra henholdsvis Køge Bugt motorvejen og Motorring 3. Nu er resultaterne klar, og de viser, at man med støjhegn kan skabe små opholdsområder i haverne, hvor støjniveauet er, eller opleves som, mindre generende.

 

Lokal støjafskærmning har et stort potentiale

Med projektet har branchen fået sine første konkrete erfaringer med lokale lydtekniske løsninger på støjproblematikken. Ved forskellige opsætninger blev både placering, udstrækning, højde, overflade og vinkler på hegnet testet.

”Vi har med projektet Rolig Have vist, at støjhegn i lokale haver kan dæmpe støjen mærkbart og være med til at skabe små rolige opholdskroge. Støjhegnene kan ikke fjerne støjen, men de kan dæmpe den, så støjen opleves anderledes og, i de fleste tilfælde, som mindre generende. I Brøndby oplevede vi en støjreduktion på over 7 dB for de mest effektive opstillinger. Det viser et stærkt potentiale,” fortæller Allan Jensen, seniorspecialist i Rambøll.

Med projektet er der både blevet undersøgt, hvordan man kan tilpasse løsninger, der tager hensyn til støjforholdende og indretningen i den enkelte have, og skabt ny viden om den faktiske støjdæmpende virkning. Håbet med projektet er at inspirere boligejere, leverandører og kommuner til at benytte og videreudvikle løsninger, der kan gøre haverne mere attraktive at bruge. Rambøll står bag rapporten om Rolig Have-projektet, hvor der både beskrives tekniske og subjektive resultater og konklusioner fra forsøgene.

For Gladsaxe Kommune har projektet bidraget med vigtig viden og inspiration til, hvordan kommunen kan arbejde med støjdæmpende foranstaltninger fremadrettet. ”I Gladsaxe arbejder vi for at dæmpe støjen ved kilden. Men det er et langt og sejt træk. Derfor er Rolig Have et rigtig godt supplement, som forholdsvist nemt kan skabe nogle mere rolige uderum for nogle af de mange borgere, som er hårdt plaget af støj i deres haver. For vi er nødt til at arbejde med en bred pallette af tiltag, hvis vi skal komme støjen til livs,” siger Gladsaxes borgmester Trine Græse.

 

Støjhegnenes rolle på den lange bane

Alt tyder på, at trafikstøjen opleves som mere generende, når man bor i hus med have. Det skyldes, at støjgener er større udendørs end indendørs, og at udendørsområder i villakvarterer er mindre beskyttede mod trafikstøj end tilsvarende baggårde i byen[1]. Derfor er der brug for handling, når det kommer til at mindske støjgener for parcelhusejernes samlede oplevelse, og her kan støjhegn kan være en del af løsningen.

Vejdirektoratet er partnere i projektet Rolig Have og har været med fra start. Som en statslig myndighed spiller de en rolle i at være med til at forebygge og begrænse støjgener fra de statslige veje.

”Resultaterne fra Rolig Have er meget interessante, og det er et område, vi vil arbejde mere med fremadrettet. Men vi mener også, at det kræver flere undersøgelser og vi vil derfor undersøge mulighederne for at igangsætte et pilotprojekt, der kigger nærmere på den længerevarende effekt af det for borgerne. Man kunne for eksempel undersøge om et støjhegn kan nedbringe genen fra trafikstøj ved boligen, og måske ændre på, hvordan boligejerne bruger deres have over en sommer.” fortæller Lene Nøhr Michelsen, der er projektleder i Vejdirektoratet.

 

Mere information

Læs mere om projektet og find den endelige rapport på projektsiden Rolig Have.

 

[1] Kilde: Hvidbog: Trafikstøj kræver handling, 2020

Bag projektet Rolig Have

Projektet Rolig Have er gennemført i samarbejde mellem FORCE Technology, Vejdirektoratet, Rambøll, Gladsaxe Kommune, Brøndby Kommune, Ishøj Hegn samt ejerene af de tre forsøgshaver Projektet er finansieret af Region Hovedstaden og Vejdirektoratet. Gate 21 har været projektleder og har koordineret forløbet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her

* Påkrævet felt
Du kan her anmode om at modtage Gate 21s nyhedsbreve og e-mails med relevante informationer om aktiviteter i regi af Gate21, tilbud om arrangementer mm. Vi behandler i den forbindelse personoplysninger (navn, organisation og e-mail). Formålet med behandlingen er at kunne sende e-mails og indsamle statistik. Vores behandling af personoplysninger fremgår af Privatlivspolitikken.

Ønsker du ikke længere at modtage mails fra Gate 21 kan du klikke på afmeld-linket i bunden af et hvert nyhedsbrev, du måtte modtage fra os.

Flere nyheder om Bæredygtig Mobilitet:

Vinderfilm nedbryder fordomme om samkørsel

Læs mere her

Ny pjece giver virksomheder indblik i skatteregler ved cykelfremme

Læs mere her

Virksomheder tester elcykler med stor succes trods pandemi

Læs mere her

 

Flere nyheder om Bæredygtig Mobilitet:

Vinderfilm nedbryder fordomme om samkørsel

Læs mere her

Ny pjece giver virksomheder indblik i skatteregler ved cykelfremme

Læs mere her

Virksomheder tester elcykler med stor succes trods pandemi

Læs mere her