Stort interesse for test af innovativ ny energiløsning

af | maj 20, 2019

Per Rosén, E.ON forklarer konceptet bag om Ectogrid, for FUTUREs partnere. Foto: Peter Liljenberg

Kombinationen af varme og køling i samme energisystem testes af E.ON

E.ONs innovative løsning, som er baseret på afbalancering af varme og køling i et og samme system, testes for tiden i MediconVillage, Lund. Konceptet inspirerer også aktører på den danske side af sundet. Men en af udfordringerne er forskellen mellem landene i reguleringen af energisystemer.

Partnere i FUTURE projektet samledes for nylig i MediconVillage, Lund, for at studere Ectogrid: et innovativt lokalt energinet, inspireret af fjernvarme-ideen, og som er baseret på en ny og unik kombination af eksisterende materialer og teknologi. Som deres personlige guider havde de Per Rosén og Helen Carlström fra E.ON, der ledsagede deltagerne mellem de varme og kolde rør, varmepumperne, trykmålerne og den høje akkumulatortank, som skal afbalancere temperatursvingningerne i netværket.

Løsningen er baseret på et parallelt system, en såkaldt dobbeltstrenget løsning, hvor decentraliserede varmepumper opgraderer temperaturen og kan bruge energien efter behov (og dermed reducere energitilførslen, fordi løsningen bruger energi, der allerede er i systemet). Energien kan derfor befinde sig, og lagres, mange forskellige steder, såsom i huse, rør, tanke og ikke mindst på markedet. Interessen var stor fra deltagerne, herunder repræsentanter fra den danske side.

– Konceptet indeholder elementer fra både lavtemperatur-fjernvarme og delte løsninger for varmeoverførsel – såsom TermoNet fra HeatPlan/GeoDrilling, og kunne være interessant i nye boligområder med velisolerede bygninger med kølebehov om sommeren, som f.eks. Nordhavn i København, siger Per Bromand Nørgård, DTU Elektro.

Også Julie Strandesen Hooge fra Region Hovedstaden blev inspireret til yderligere refleksion:

– Rundvisningen på MediconVillage af Ectogrid satte gang i en masse tanker om, hvorvidt konceptet er relevant også på den danske side. Energiafbalancering som metode er allerede videreført af Center for Ejendomme, og jeg vil fremover også have det i tankerne, når vi taler om termiske løsninger til ejendomme. Det var godt at se det så tæt på, fordi det gav en bedre forståelse af konceptet.

Per Bromand Nørgård påpeger også, at der er potentielle regulatoriske udfordringer, på grund af forskelle i reguleringen af fjernvarmenetværker mellem Sverige og Danmark:

-I Sverige og Finland er fjernvarme og køling ikke så reguleret som i resten af Europa, hvilket betyder, at de har bedre muligheder for at etablere nye varme-kølings-koncepter, designede til fremtiden muligheder og behov.

Du kan læse mere om Ectogrid konceptet på E.ONs hjemmeside.

 

Helen Carlström ledsager FUTURE partners mellem rør, varmepumper og trykmålere under MediconVillage.

Det grundlæggende koncept bag Ectogrid er baseret på afbalancering af varme og køling i et og samme netværk.

Cecilia Tapper og Lars Persson fra Sustainable Business Hub i Skåne havde arrangeret studiebesøget, i samarbejde med Gate 21.

FUTURE partners diskuterer dagens indsigter, både fra Ectogrid og præsentationer af statusopdateringer fra projektets energi-casestudier, og hvordan de kan medtænkes fremover, på tværs af organisationer og grænser.

FUTURE partners diskuterer dagens indsigter og muligheder for tværgående samarbejde.

Gruppebillede af deltagere på studiebesøget foran Ectogrids akkumuleringstank, der skal afbalancere netværkets naturlige temperaturudsving.

 

Studiebesøget til MediconVillage er en vigtig del af FUTUREs arbejdsområde og har til formål at øge regionens samlede kompetence, at synliggøre potentielle synergieffekter og samarbejde mellem branche-aktører og organisationer.

Læs mere om projektet FUTURE her.

 

FUTURE  støttes af den Europeiske Regionaludviklingsfond & Interreg ÖKS.