Af Lene Ulsted Carlsen

”Vi har fået midler af Energistyrelsen til at udvikle DOLL Living Lab med henblik på at teste Smart City-løsninger, som kan gøre byen og de kommunale offentlige services smarte,” fortæller Flemming Madsen, sekretariatsleder i DOLL.

Gate 21, Albertslund Kommune, Danmarks Tekniske Universitet og GTS-instituttet DELTA har søgt og fået midler til projektet SUS – Smart Urban Services, som er en overbygning på DOLL. Bevillingen fra Energistyrelsen på 5,77 millioner kroner går primært til indkøb af sensorer og kommunikationsinfrastruktur i DOLL Living Lab.

”Vi vil de kommende to år demonstrere og teste nogle af de Smart City-løsninger, alle taler om, men de færreste har set. Det er eksempelvis parkeringsløsningen, sensorer i kloaker der fortæller, hvornår de er tæt på at oversvømmes, eller sensorer der fortæller, hvornår byens skraldespande skal tømmes. Ambitionen er, at vi inden for det næste år demonstrerer mellem 10-20 af de mest kendte cases,” siger Kim Brostrøm, teknologichef i DOLL Living Lab.

Gæster i DOLL Living Lab kan se løsningernes besparelser og styringssystemer i DOLL Visitor Center og på den måde vurdere de samfundsmæssige effekter af de demonstrerede Smart City-løsninger.

Sensorer snakker sammen
I DOLL Living Lab er teknikere allerede begyndt at installere multifunktionelle ’core nodes’ i flere af LED-armaturerne. I ’core node’ kan mange forskellige sensortyper tilsluttes på samme tid. Det kan være sensorer, der registrerer lys, lyd, forurening, temperatur, bevægelse eller lignende.

”Med de mange forskellige sensortyper vi tilslutter, er vi nødt til at sikre, at de kan snakke sammen. På den måde kan vi kombinere dataene fra de enkelte sensorer og skabe nye løsninger, som taler ind i kommunernes behov,” forklarer Kim Brostrøm.

Danmarks Tekniske Universitet tester flere forskellige kommunikationssystemer i DOLL Living Lab og sikrer, at sensorerne snakker sammen. Samtidig skal det sikres, at de data, sensorerne opsamler, sendes videre og præsenteres brugbart for de kommunalt ansatte eller byens borgere eksempelvis via applikationer til tablets eller Smartphones.

Den smarte parkeringsløsning er lige om hjørnet
En af de Smart City-løsninger, der allerede i løbet af sommeren 2015 vil være klar i Living Lab er en parkeringsløsning:

"I DOLL Living Lab vil vi demonstrere en smart parkeringsløsning, hvor en videosensor i lygtepælen registrerer nærmeste ledige parkeringsplads. Den information kan du som bilist få via en app på din Smartphone,” forklarer Michael Ferm, Nordic Marketing Director i Zumtobel Group (Thorn Lighting), der sammen med virksomhederne Cisco og Sensity står bag demonstrationen. Han fortsætter:

”Undersøgelser viser, at omkring 40 procent af alle bilister i byer leder efter en parkeringsplads. Hvis vi kan reducere den tid, har det store samfundsmæssige konsekvenser både for CO2-udledning og i form af en mere effektiv udnyttelse af tid og plads.”

Men det er blot én af mange Smart City-løsninger, der skal demonstreres i det levende laboratorie i de næste to år.

Smart uhelds-alarm
En anden løsning handler om en smart uhelds-alarm, som Zumtobel Group (Thorn Lighting) også står bag:

”Hvis der sker et trafikuheld, vil det blive opdaget af en visuel sensor i lysmasterne. På toppen af gadelampen er der installeret et oplys i LED, som vil lyse rødt og advarer andre trafikanter. Samtidig blænder gadelampen fuldt op og oplyser uheldsområdet. Desuden vil der fra sensoren gå en alarm til 112 og politiet om uheldet,” forklarer Michael Ferm.

Andre Smart City-løsninger, Zumtobel (Thorn Lighting) demonstrerer i de kommende to år i DOLL Living Lab, handler om Li-FI, som bruger LED-lyset som datatransmitter og om bevægelsessensorer på parkeringspladser ved virksomheder, der sørger for at blænde lyset op, når medarbejderne skal ud til bilen – og samtidig kan registrere antallet af gæster, der kommer og går.