Synspunkt: De grønne potentialer i virksomhederne er store – også hos de små

Størstedelen af de danske virksomheder er små og mellemstore. Hvis vi skal lykkes med en cirkulær omstilling af vores samfund, er det helt afgørende, at vi får inddraget og engageret dem i en grøn forretningsudvikling.

Af Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe. Klummen er bragt i ERHVERV Nordsjælland

Når vi taler om erhvervslivets betydning for den grønne omstilling af vores samfund, er der ofte fokus på de store virksomheder. Hos dem kan der hentes store CO2- og energibesparelser, og mange af dem har i dag medarbejdere – eller endda hele afdelinger- der beskæftiger sig med grøn forretningsudvikling og bæredygtighed.

Men størstedelen af de danske virksomheder er små og mellemstore – på landsplan findes der omkring 300.000. Det er derfor helt afgørende, at vi også får inddraget og engageret dem i den grønne omstilling. Fra cafeen, hotellet og golfklubben til entreprenøren, VVS’eren og tømreren.

Flere indsatser styrker den grønne omstilling hos SMV’er

Mange af de små og mellemstore virksomheder har i det daglige fokus på drift. Derfor tilbyder vi i Gate 21 virksomhederne en hjælpende hånd til at udforske deres eksisterende forretning i jagten på grønne potentialer. Blandt andet i projektet Bæredygtig Bundlinje 2.0, hvor 100 virksomheder udvikler nye grønne forretningsmodeller i tæt samarbejde med kommuner, vidensinstitutioner, rådgivere og Gate 21.

Vi ved, at der altid er konkrete besparelser at hente, og vi oplever en stor interesse hos virksomhederne for at blive mere bæredygtige. Det handler om energibesparelser, udvikling af mere bæredygtig emballage, reduktion af affald og madspild samt omlægning til grønnere køretøjer – blandt meget andet.

 

Fremtidens virksomhed er grøn

Udover de konkrete besparelsespotentialerne er det interessant at opleve, at tilgangen til grøn forretningsudvikling har ændret sig.

Siden opfindelsen af de grønne regnskaber i midt 90´erne har der været talt om virksomheders frivillige miljøansvar, men fokus har alligevel i mange år primært været på det, der var lovpligtigt. I dag er virksomhederne derimod meget bevidste om, at hvis de vil klare sig på markedet i fremtiden, så skal de have fokus på bæredygtighed. Det pibler frem med krav og ønsker fra kunder og leverandører. Og dem vil virksomhederne gerne møde. Vi oplever at virksomheder i den grad er klar til at påtage sig ansvar for deres supply chain og bidrage til ansvarligt forbrug og produktion.

Den grønne forretningsudvikling giver dermed klare konkurrencefordele, og der kommer i fremtiden flere grønne lovkrav, blandt andet fra EU. For eksempel skal produktionsvirksomheder, som sætter en vare på markedet, fra 2025 også tage ansvar for, at produktet bliver indsamlet og behandlet miljømæssigt korrekt, efter det er brugt.

 

Folkets klimabevægelse har ramt erhvervslivet

Det er ikke bare lovkrav og kundernes efterspørgsel, der skubber på den grønne udvikling. Vi ser en mentalitetsændring hos mange virksomheder – både blandt de ansatte og i ledelsen.
Medarbejdere stiller i stigende grad krav om, at virksomhederne tager stilling og ansvar. De unge ønsker ganske simpelt ikke at arbejde for virksomheder der ikke påtager sig et ansvar i forhold til deres klimaaftryk.

På samme måde oplever vi flere og flere virksomhedsledere, som prioriterer den grønne omstilling af andre grunde end økonomisk gevinst. Der sidder mange steder ildsjæle for bordenden, som er motiveret af et ønske om at være med til at ”redde verden”. Måske har de læst Paul Hawken, lyttet til deres børn eller Greta Thunberg. Uanset hvad, spreder den klimabevægelse, vi har set hos den brede befolkning, sig hastigt i erhvervslivet.

 

Få en hjælpende hånd til den grønne omstilling af din virksomhed

Gate 21 har flere tilbud til virksomheder, der vil arbejde med at udvikle deres forretning i en grøn og cirkulær retning. Ét af tilbuddene er Bæredygtig Bundlinje 2.0, der er for virksomheder i Region Hovedstaden.

Virksomhederne har meget forskellige udgangspunkter og udfordringer i forhold til den grønne omstilling. Derfor skræddersyr vi forløbene til den enkelte virksomhed, så de får mest muligt ud af den tid, de investerer i projektet. Det er gratis at deltage i projektet, der yder konkret rådgivning indenfor en række bæredygtighedsområder. Vi arbejder sammen med markante aktører såsom DI Dansk Byggeri, HORESTA, Wonderful Copenhagen, Region Hovedstaden, DTU og en række kommuner.

Der er stadig plads til at være med i dette projekt – eller en af vores andre indsatser rettet mod små og mellemstore virksomheder.

 

Læs mere om projektet her

 

Flere nyheder om Cirkulær Økonomi & Ressourcer:

Samarbejde resulterer i Green Key-certificering: Turister kan bo på Godstedlund med god samvittighed

Læs mere her

Nyt netværk for kommuner, der bygger cirkulært

Læs mere her

I fremtiden skal der bygges grønt – og det stiller krav til byggebranchens virksomheder

Læs mere her

 

Flere nyheder om Cirkulær Økonomi & Ressourcer:

Samarbejde resulterer i Green Key-certificering: Turister kan bo på Godstedlund med god samvittighed

Læs mere her

Nyt netværk for kommuner, der bygger cirkulært

Læs mere her

I fremtiden skal der bygges grønt – og det stiller krav til byggebranchens virksomheder

Læs mere her