Behov for nye samfundsøkonomiske beregninger

af | nov 27, 2017

Omstilling til vedvarende energi hæmmes gang på gang af de såkaldte samfundsøkonomiske beregninger. Det er erfaringen i Gate 21s projekt ”Grøn Kollektiv Varme”. Sammen med Dansk Fjernvarme sætter vi fokus på udfordringen.

I Vordingborg har man flere gange oplevet, at de samfundsøkonomiske beregninger står i vejen for konverteringer fra naturgas til fjernvarme. Og at de dermed står i vejen for udfasning af fossile brændsler.

Nye projekter og investeringer hos fjernvarmeselskaber skal udvise det, man kalder for en samfundsøkonomisk gevinst, før kommunen kan godkende projektet. Beregningsmodellen og de opstillede kriterier kommer fra Energistyrelsen, der får kritik for at have en forældet beregningsmodel, der slet ikke står mål med de politiske målsætninger om indfasning af vedvarende energi og forsyningssikkerhed.

Samfundsøkonomiske beregninger udfordrer Vordingborg Forsyning

Søren U. Mikkelsen, der er administrerende direktør i Vordingborg Forsyning, mener, at det er tid til en ny udgave af forudsætningerne for de samfundsøkonomiske beregninger, hvor der også tages hensyn til lokaløkonomiske forhold, såsom anvendelse af tilgængeligt brændsel fra lokalområdet, en positiv indvirkning på lokal arbejdskraft, og gunstig indvirkning på betalingsbalancen. Dertil kommer øget lokal forsyningssikkerhed i kraft af overgangen fra importeret naturgas til anvendelse af lokal halm.

Vordingborg Forsyning arbejder i øjeblikket på et konkret konverteringsprojekt. Bliver projektet realiseret vil det betyde en reduktion i CO2 på 58.000 ton over en 20-årig periode. Mens et standardhus med oliefyr vil kunne spare ca. 8.000 kroner om året og et hus med gasfyr vil kunne spare ca. 3.000 kroner om året. Men projektet er udfordret på samfundsøkonomien grundet de eksisterende beregningsforudsætninger.

Opbakning fra Dansk Fjernvarme

Dansk Fjernvarme bakker, i deres nyhedsbrev fra d. 24. november, op om Vordingborg Forsyning. Hvis ikke forudsætningerne i de samfundsøkonomiske beregninger moderniseres, risikerer kravet at blive en hæmsko for den grønne omstilling. Så klar er meldingen fra Dansk Fjernvarme.

En ny model for samfundsøkonomiske beregninger

Projektpartnerne i ”Grøn Kollektiv Varme” er i samarbejde med Dansk Fjernvarme, Gate 21 og Roskilde Universitet ved at udarbejde et forslag til at omtænke modellen for samfundsøkonomiske beregninger.

I projektet ”Grøn Kollektiv Varme” arbejder fjernvarmeselskaber og kommuner i Region Sjælland sammen med Gate 21 og Roskilde Universitet om omstilling til vedvarende energi og fremme af grønne løsninger i den kollektive varmeforsyning.

Projektet udarbejder detaljerede analyser og konkrete beslutningsgrundlag, der skal forberede projekterne til den endelige godkendelsesproces og føre til realisering af nye konkrete anlæg.

Projektet har særligt fokus på:

  • Lokaløkonomiske effekter og samfundsøkonomiske beregninger
  • Kortlægning og udnyttelse af overskudsvarme
  • Estimering af faktiske varmekilder og forbrug hos forbrugere