Temadag om vejbelysning: Ejerskab, kontrakter og LED-teknologi

af | mar 22, 2018

Gate 21 afholder spændende seminar om fremtidens kommunale vejbelysning. Om formiddagen har vi inviteret advokater fra branchen og vil drøfte, hvordan flere kan gøre brug af erfaringerne fra den spændende omvæltning, som har fundet sted de seneste fem år. Her vil blive drøftet hjemtagning af anlæg samt de mange kommunale udbud for LED-udskiftning samt drift og vedligehold. Efter frokost stilles der skarpt på LED-udskiftning og de tekniske overvejelser, man som kommune bør gøre sig i den sammenhæng. Endelig afslutter vi med at diskutere mulighederne for et kommende tværkommunalt projekt for at øge investeringer i, omfanget og kvaliteten af LED-vejbelysning.

I Greater Copenhagen består gadelysanlægget af mere end 75% traditionelle lyskilder, så der er masser af potentiale for at samarbejde om en koordineret og kvalificeret udskiftning.

Seminaret finder sted d. 26. april 2018, kl. 8.30-15.00 i Gate 21 – Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund.

Du kan se programmet nedenfor og sikre din tilmelding i dag

Program


8.30-9.00
      Ankomst, registrering og kaffe

9.00-9.10      Velkomst og gennemgang af dagens program
v/ Poul Erik Lauridsen & Kirstine Hjorth Lorenzen, Gate 21

9.10-9.30       Status for vejbelysningen på Sjælland, på grundlag af
oplysninger fra Ørsted, Seas-NVE og kommuner
v/ Kirstine Hjorth Lorenzen, Gate 21

9.30-10.00     Juridiske og praktiske udfordringer og erfaringer kommunerne
møder, når de udbyder drift, service og nyanlæg
v/ Andreas Christensen, Horten Advokatpartnerselskab

10.00-10.30   Juridiske og forhandlingsmæssige udfordringer kommunerne
møder ved indgåelse af drift- og vedligeholdelsesaftaler / tilbagekøbsaftaler om vejbelysningsanlæg
v/ Henrik Græsdal, Elmann Advokatpartnerselskab

10.30-10.45   Pause

10.45-11.15   Erfaringer fra proces, som Hillerød Kommune har været igennem med udbud af drift og vedligehold samt elindkøb
v/ Morten Skibstrup Nikolajsen, Hillerød Kommune

11.15-12.00   Deltagere fra kommunerne drøfter erfaringer med kontrakter

12.00-12.45   Frokost

12.45-13.15   Hvad skal vi vide, før vi udskifter vejbelysningen til LED-belysning (før, under og efter udbud)?
v/ Thomas Skovsgaard, Exlumi

13.15-13.45   Kvalitet af LED-gadebelysning (lysstyrke, regelmæssighed, farvegengivelse, blænding, lysforurening, holdbarhed)
v/ Henrik Pedersen, DTU

13.45-14.15   Hvad mangler for, at LED-udskiftning bliver bæredygtig?
v/ Jessika Luth Richter, IIIEE, Lunds Universitet

14.15-14.30   Skitse til et nyt program for opskalering af LED-vejbelysning
v/ Flemming Jørgensen, Gate 21

14.30-15.00   Drøftelse af interessen for et opskaleringsprojekt

 

NB. Kommuner kan tilmelde sig formiddag og/eller eftermiddag. Øvrige deltagere kan tilmelde sig eftermiddagens program.

Tilmeld dig her