To kommuner skalerer prototype fra Den Regionale Datahub

Guldborgsund og Høje-Taastrup Kommune går videre med ny løsning, der er udviklet i Den Regionale Datahub. Løsningen skal hjælpe kommunerne i to byudviklingsprojekter til at forudsige, hvordan byplansændringerne kommer til at påvirke trafikken. Ved brug af værktøjet, får kommunerne mulighed for at være på forkant med beslutningerne.  

af | 7. september - 2021 | Smarte Byer & Bygninger

Den Regionale Datahub udviklede i 2019 en række prototyper, der skulle vise om kommunale data sammen med andre typer af data kunne bidrage med løsninger til nogle af kommunernes udfordringer.

Guldborgsund og Høje-Taastrup Kommune er med støtte fra Region Hovedstaden netop gået i gang med at teste og skalere en af projektets prototyper i to af deres konkrete byudviklingsprojekter. Prototypen viste, at der lå et stort potentiale i at sammenstille en lang række datakilder og skabe et værktøj, der kunne give kommunerne et godt overblik over trafikken, støjudviklingen og behovet for fremtidig vejudbygning, når en bydel tages i brug. Værktøjet er særligt relevant som beslutningsgrundlag for kommunens by- og trafikplanlæggere.

SNC-Lavalin Atkins er leverandør for løsningen, de vandt udbuddet efter en markedsdialog.

Byudvikling skaber udfordringer i Nykøbing centrum

I Nykøbing by i planlægger Guldborgsund Kommune et nyt byudviklingsområde. Det skal lægge i Schillerkvarteret, der ligger centralt i byen – tæt på bykerne, station og busser. Trafikken i den del af Nykøbing er allerede udfordret, blandt andet på grund af et stort behov for sikre skoleveje i kombination med større trafikårer til pendlere og erhverv. Med det nye byudviklingsprojekt, så øges presset på trafikken. Guldborgsund Kommune vil derfor blandt andet bruge den nye prototype til at se på, hvor man mest optimalt kan placere indkørslen til det nye byområde.

Hedehusene savner overblik over trafikstrukturen

I Høje-Taastrup Kommune er Hedehusene by i dag trafikalt udfordret, særligt på Hovedgaden med både tung og gennemkørende trafik, der også medfører høj støjbelastning for byens beboere.

Kommunen vil bruge den nye løsning på to nye byudviklingsområder, der er planlagt i området NærHeden. Høje-Taastrup kommuner ønsker at få skabt et overblik over, hvordan den overordnede trafikstruktur kan se ud for området på kortere og længere sigt. Blandt andet ønsker kommunen viden om, hvornår byudviklingen vil udløse behov for nye vejanlæg.

Spørgsmål eller kommentarer?

Tag fat i seniorprojektleder, Lise Søderberg
Mail >> lise.soederberg@gate21.dk

Flere nyheder om Smarte Byer & Bygninger:

Det skal være nemmere at lade sin elbil

Læs mere her

Kan du gætte hvor din lokale ladestander står?

Læs mere her

To klynger får et ben på Lolland – velkommen til Energy Cluster Denmark og WE BUILD DENMARK

Læs mere her

 

Flere nyheder om Smarte Byer & Bygninger:

Det skal være nemmere at lade sin elbil

Læs mere her

Kan du gætte hvor din lokale ladestander står?

Læs mere her

To klynger får et ben på Lolland – velkommen til Energy Cluster Denmark og WE BUILD DENMARK

Læs mere her