Hvordan undgår vi, at kommunerne drukner i komplekse IoT løsninger?

4. nov 2020

Jonas Iversen, Projektleder OS2iot, Aarhus Kommune

   

 

 

 

 

Offentligt digitaliseringfælleskab

 

Vi lancerer en fælles løsning – OS2iot, hvorfra den enkelte kommune, region eller organisation kan opsætte IoT enheder, og viderestille den data de modtager fra dem. Vil du være med til at bringe den til live?

Der findes et hav af muligheder for at styrke kommunernes tilbud til borgere gennem IoT. Opsamlet data kan fortælle os, hvor mange cyklister, der bruger cykelstien, hvor stor luftforureningen er i mødelokalet eller hvornår kommunens træer skal vandes. Der er altså et stort potentiale i brugen af de databærende sensorer, også kaldet IoT-enheder men det er ikke helt uden udfordringer. IoT-enheder taler nemlig forskellige ”sprog” (kommunikationsnetværk), og dataene skal dekrypteres og formateres, før de kan give værdi i kommunen.

På nuværende tidspunkt, kan en kommune ligeledes risikere at skulle håndtere sine IoT-enheder i flere forskellige platforme (netværksservere), hvilket medfører unødvendig kompleksitet, giver et dårligere overblik over datakilder og reducerer muligheden for, at data kan anvendes til mere end blot det aktuelle formål. Gennem udviklingsprojektet OS2iot ønsker vi at reducere kompleksiteten for IoT-dataopsamling ved at samle det ét sted, i stedet for at skulle navigere i de platforme som leverandøren af kommunikationsnetværket stiller til rådighed.  

 

 


Fællesoffentlig udvikling af IoT infrastruktur i OS2 og SAnD regi

Min arbejdsplads, OS2, er en Open Source forening for offentlige myndigheder, der er drevet af samarbejde på tværs af kommuner og gennem udvikling af behovsdrevne it-løsninger arbejder for at skabe bedre og billigere it for slutbrugerne. Ved OS2iot projektet løfter man yderligere i flok med Erhvervsstyrelsen og Region hovedstaden som finansielle partnere for udviklingen. Projektet Sikker og Anvendt Data (SAnD) har også bidraget til udviklingen. OS2IoT har til formål at etablere en agnostisk IoT netværksserver. Det betyder i praktisk at OS2iot skal kunne modtage og viderestille data fra IoT-enheder, uanset hvilken netværksteknologi (LoRa, Sigfox, NB-IoT m.fl.) der anvendes.

Samtidshistorien giver adskillige eksempler på, at kommuner ikke har kunnet få adgang til data, fordi de enten ikke har været bevidste om dataenes eksistens, ude af stand til at opsamle dem eller været udelukket fra adgang til egne data. Uanset grunden er resultatet det samme: Data bliver liggende på en ekstern server tilhørende en underleverandør, hvor kommunerne ikke kan bruge dem til andre formål. Derfor er det vigtigt, at vi i den offentlige sektor går sammen om en fælles offentligt IoT-løsning, hvor data kan samles op og samtidig slippes fri.

Den tekniske udviklingsopgave ligger hos Netcompany, og udviklingen følges tæt af OS2. OS2iot vil, når det er udviklet, blive en del af OS2-porteføljen af produkter. Den første version af platformen leveres ved udgangen af 2020, hvorefter kommunerne kan sætte løsningen i drift i fællesskab og hver for sig. Jeg håber på, at OS2iot efter ibrugtagning, løbende vil blive udvidet og videreudviklet. I det længere perspektiv er dette starten på en rejse, hvor vi i kommunerne fælles kan afprøve, hvilke dele af IoT-økosystemet vi selv skal eje og drifte. Kontakt Os2@Os2.eu hvis du ønsker at være med til at etablere en fælles driftet løsning.

Se introfilm om OS2IoT, nedanfor.

 

OS2 fællesskabet er partner i Sikker og Anvendt Data (SAnD), der medfinansierer OS2IoT-løsningen.

 

Filosofien bag OS2 – et offentligt digitaliseringsfælleskab

OS2– Offentligt Digitaliseringsfællesskab er et åbent fællesskab for alle offentlige myndigheder, der kan tilslutte sig OS2s formål og Code of Conduct. Bag OS2-fællesskabet ligger en filosofi om at fremme samarbejde, deling og digital udvikling for de offentlige myndigheders slutbrugere.

Det kommer til udtryk i følgende:

  • At skabe og dele relevante digitale løsninger og resultater i det offentlige til gavn for borgerne.
  • At skabe og dele udviklingskraft og blive en del af relevant udvikling i andre fællesskaber.
  • At opretholde det juridiske ejerskab til den kildekode, content og dokumentation, som fællesskabet får udviklet eller som fællesskabets medlemmer donerer til OS2-fællesskabet.
  • At agere åbent og fremme Open Source og Open Content.
  • At frigøre informationer og systemer og synliggøre viden og placere dem i en kontekst, der giver mening for medarbejdere og borgere.
  • At skabe billigere digitale løsninger.

Sikker og Anvendt Data

Data har potentialer for at løse mange udfordringer, der går på tværs af kommuner inden for blandt andet fremkommelighed, bedre miljø og klima. Mange kommuner ønsker at komme i gang eller er i gang med at arbejde med data på mobilitets-, miljø- og driftsområder. En del kommuner anvender IoT og smalbåndsinfrastruktur til formålet. Men området er komplekst og der er et ønske om at dette arbejde koordineres, så der ikke udvikles parallelt og så ressourcerne på tværs af kommuner udnyttes bedst muligt. Dette projekt understøtter dette arbejde og har følgende indsatser:

  • Etablering af fælles IoT infrastruktur (her og nu), som hjælper kommuner med at samarbejde på tværs med IoT
  • Understøtte et sandkasse miljø, hvor kommunale medarbejdere kan få hjælp til at arbejde med deres data på konkrete cases
  • Fælles opsamling af data og udvikling af værktøjer
  • Understøttelse sikkerhed og privatlivsudfordringer på de enkelte cases.

Der arbejdes tværkommunalt med foreløbigt fem cases. Du kan læse mere om de enkelte cases her.

Flere artikler om Smarte Byer & Bygninger - Blog, Smarte Byer & Bygninger:

Solcelledrevet dataindsamler skal give kommunerne et bedre overblik

 

Læs mere her

BLOGINDLÆG: Rejsen mod data-utopien går gennem standarder og fællesskaber

 

Læs mere her

Nye pejlemærker vedtaget i Fællesskabet for Dynamiske Data

 

Læs mere her

 

Flere blogindlæg om Smarte Byer & Bygninger - Blog, Smarte Byer & Bygninger:

Solcelledrevet dataindsamler skal give kommunerne et bedre overblik

Læs mere her

BLOGINDLÆG: Rejsen mod data-utopien går gennem standarder og fællesskaber

Læs mere her

Nye pejlemærker vedtaget i Fællesskabet for Dynamiske Data

Læs mere her