Velkommen til nye stærke profiler i Gate 21’s bestyrelse

Der er tryk på i Danmarks stærkeste klimapartnerskab. Vi har netop landet nye, spændende innovationsprojekter. Og i Klimaalliancen kommer Gate 21 til at spille en nøglerolle i at skabe klimahandling på tværs af partnerskabet. Derfor er vi ekstra glade for at byde velkommen til to nye stærke profiler i bestyrelsen – velkommen Tina Mandrup og Laila Kildesgaard.

 Foto: Tina Mandrup, borgmester i Lejre Kommune og Laila Kildesgaard, stifter af Steder Skaber Folk

af | 29. juni - 2023 | Gate 21, Gate 21, Gate 21

Tina Mandrup, borgmester i Lejre Kommune, blev valgt på årets Borgmesterforum. Lejre Kommune er en frontløberkommune på klimaområdet, og en meget aktiv partner, der har deltaget i mere end ti projekter i Gate 21.

Lejre Kommune var blandt de første 20 danske kommuner, der udviklede klimaplaner og står i dag med en ambitiøs klimaplan, som handler om at skabe det gode og klimavenlige liv i kommunens 49 landsbyer og småbyer – i naturen, på landet og tæt på storbyen. Kommunens klimaplan har fokus på, hvad borgere, organisationer, virksomheder, politikere og administrationen kan gøre i samarbejde og i partnerskaber – både i og uden for kommunegrænsen. En tilgang der rimer 1:1 med grundtanken i Gate 21.

“Klimaudfordringen kender hverken lande- eller kommunegrænser. Og alene siden vi påbegyndte arbejdet med Vores Klimaplan i Lejre Kommune –  i øvrigt med hjælp fra Gate 21 – er udfordringerne og dermed behovet for handling blevet endnu mere påtrængende. Det kræver stærke partnerskaber, og ved at forene kræfterne kan vi alle rykke endnu hurtigere på at omsætte målsætningerne til reel handling. Jeg er derfor virkelig glad for, at jeg med en plads i Gate 21’s bestyrelse nu får mulighed for at bidrage til den indsats på det strategiske niveau. Jeg ser også frem til at blive inspireret og forhåbentlig også at kunne dele erfaringer fra min egen kommune.”
Tina Mandrup, borgmester i Lejre Kommune

Samtidigt træder Laila Kildesgaard ind i bestyrelsen som særligt udpeget. Laila Kildesgaard er stifter af ’Steder Skaber Folk’ og har tidligere blandt andet været direktør i KL, Helsingør Kommune og kommunaldirektør på Bornholm. Laila Kildesgaard har stor erfaring med planlægning og den kommunale virkelighed og bliver et stærkt aktiv for Gate 21.

“Pladsen er trang, og tiden er knap. Det er nu, vi skal finde de nye modeller for at kunne handle lokalt. Vi er kommet langt, når det gælder energi. Hvis vi skal i mål inden 2030, kræver det nye samarbejder om især arealanvendelsen og transport, men også vores livsstil og adfærd, så vi kan give mere tilbage til naturen, end vi tager. Jeg ser frem til at være en del af bestyrelsen for Gate 21 og bidrage med mit kendskab til, hvad der sker på tværs af landets kommuner og forsyningsselskaber.”
Laila Kildesgaard, stifter af Steder Skaber Folk

 

Gate 21’s bestyrelse repræsenterer hele tripple helix-partnerskabet og har således medlemmer fra kommuner, regioner, virksomheder og forskningen. Se hele bestyrelsen her.

Flere nyheder om Gate 21, Gate 21, Gate 21:

Seks nye projekter med mere end 90 partnere skaber grøn handling

Læs mere her

Mød Gate 21 på Klimafolkemødet

Læs mere her

Velkommen til nye grønne kræfter i Gate 21’s bestyrelse

Læs mere her

 

Flere nyheder om Gate 21, Gate 21, Gate 21:

Seks nye projekter med mere end 90 partnere skaber grøn handling

Læs mere her

Mød Gate 21 på Klimafolkemødet

Læs mere her

Velkommen til nye grønne kræfter i Gate 21’s bestyrelse

Læs mere her