Vi skal have flere genbrugte materialer ind i byggeriet. Vil I tilslutte jer ambitionen?

Tiden er inde til at offentlige og private bygherrer går sammen og viser markedet, at der er reel efterspørgsel efter genbrugte byggematerialer. Derfor inviterer Gate 21, WE BUILD DENMARK og Hållbar Utveckling Skåne nu bygherrer og virksomheder til at tilslutte sig to nye hensigtserklæringer om at øge genbrug af beton og styrke flowet af genbrugte byggematerialer. Flere end 50 offentlige og private aktører har bidraget til initiativet.

 

Den nyeste viden peger på, at vi skal reducere udledningen af drivhusgasser med 96 procent for ikke at forårsage dramatiske ændringer i den globale miljøtilstand. For at opfylde reduktionsbehovet, skal udledningen fra byggeri reduceres markant.

I dag er udledningen fra hver kvadratmeter nybyggeri i Danmark på 9,6 kg CO2-e årligt set fra 50 årigt livscyklusperspektiv. Det skal reduceres til 0,4 kg. Samtidig er byggeriet den sektor, der skaber mest affald og bruger flest råstoffer. I Danmark står vi i en situation, hvor vi indenfor de kommende årtier løber tør for udvalgte, vigtige råstoffer til byggeriet.

”Cirkulært byggeri er en af nøglerne til at løse udfordringen med den store klimabelastning fra byggeri og bygninger. Både bygherrerne og markedet ved, at der er behov for nye måder at bygge på. De kommunale bygherrer har brug for nye løsninger, så byggeriet udleder mindre CO2 og bruger færre ressourcer. De løsninger skal udvikles sammen med byggebranchen. Derfor samler vi offentlige og private aktører i en fælles ambition om at gå forrest,” siger seniorprojektleder Mette Marie Nielsen, Gate 21.

 

Hvorfor er det vigtigt med fælles erklæringer til markedet?

Gate 21, WE BUILD DENMARK og Hållbar Utveckling Skåne har faciliteret en proces, hvor cirka 50 offentlige og private aktører har udformet ambitionsniveauet og indholdet i to konkrete hensigtserklæringer.

Formålet med hensigtserklæringerne er at sende et fælles, stærkt signal og skabe den volumen i efterspørgslen fra bygherrerne, som er nødvendig for at markedet kan udvikle og levere løsningerne. Initiativet skal desuden være med til at sætte tempo på udviklingen.

”Der er blandt bygherrer et udbredt ønske om at bygge mere cirkulært, men for den enkelte organisation kan det være vanskeligt at finde de rette materialer, i den nødvendige mængde og kvalitet og til en acceptabel pris. En kritisk masse i efterspørgslen vil være et stærkt signal til markedet, og medvirke, at omstillingen sker hurtigere,” siger seniorprojektleder Mette Marie Nielsen, Gate 21.

 

Genbrug af beton og et flow af genbrugte byggematerialer

Hensigtserklæringerne fokuserer specifikt på genbrug af beton og på forretningsmodeller for flow af genbrugsmaterialer. De er blevet til via en række fælles dialoger og arbejdsmøder, og cirka 35 offentlige bygherrer og 20 virksomheder har været involveret.

“Virksomhederne i byggebranchen har i arbejdet med hensigtserklæringerne oplevet en positiv dialog med de offentlige bygherrer. Tilsagnene om konkret efterspørgsel skaber mulighed for udvikling af nye forretningsområder og mulighed for vækst i de virksomheder, som beskæftiger sig indenfor genbrugsområdet.  Virksomhederne vil gerne udviklingen mod et cirkulært, bæredygtigere byggeri, men har brug for, at de offentlige bygherrer efterspørger de mest bæredygtige løsninger, som lovgivningen også foreskriver,” siger Lars Holm, seniorprojektleder hos WE BUILD DENMARK.

En mindre gruppe bestående af bygherreafdelinger i Københavns Kommune, Gladsaxe Kommune, Køge Kommune samt P. Olesen, Green Dozer, Region Hovedstaden, HUT Skåne og WE BUILD DENMARK har færdiggjort hensigtserklæringerne. Gate 21 har faciliteret processen.

 

Tilslut jer erklæringerne og bak op om ambitionerne

Vi inviterer nu offentlige og private bygherrer til at tilslutte sig hensigtserklæringerne. Tilslutter I jer, betyder det, at I bakker op om dem og vil efterleve de fælles signaler til markedet.

Virksomheder inviteres også til at tilslutte sig, og dermed tilkendegive deres støtte af initiativet.

Find den fælles hensigtserklæring om efterspørgsel af forretningsmodeller for flow af genbrugsmaterialer til byggeri her, og læs argumentkataloget her.

Find den fælles hensigtserklæring om efterspørgsel af direkte genbrug af beton i byggeriet her, og læs argumentkataloget bag her.

Hensigtserklæringerne bliver lanceret til Circular Build Forum den 17. januar 2023. Hvis man tilslutter sig inden da, får ens organisation titel som founding partner på web og i kommunikation, samt bliver fremhævet ved lanceringen.

En hensigtserklæring er ikke et juridisk bindende dokument, men har til formål at samle og engagere flere aktører om en fælles indsats.

 

Vil I tilslutte jer eller har I spørgsmål til processen, kan I kontakte:
Seniorprojektleder Mette Marie Nielsen, Gate 21, M: 246757654 / E: mette.marie.nielsen@gate21.dk
Projektleder Josephine Hasling Mikkelsen, Gate 21, M: 24754573 / E: josephine.mikkelsen@gate21.dk

 

Hvorfor er det vigtigt, at vi genbruger beton i byggeriet?

Beton er verdens mest anvendte byggemateriale. Som følge af de store mængder cement og beton, der bruges globalt, udgør CO2-udledningen fra denne produktion også en stor andel af den samlede globale CO2-udledning samt træk på ressourcer. Produktionen af cement til beton står for 7 procent af den samlede CO2-udledning globalt. Det svarer til over halvdelen af den samlede udledning fra byggematerialer.

Ved at genbruge betonelementer, søjler, bjælker, belægningssten og fliser direkte er der et potentiale for at spare ca. 96% af CO2 udledningen sammenlignet med konventionelle betonmaterialer. Til sammenligning har beton med 20% genanvendt tilslag en potentiel CO2 besparelse på ca. 0,3%. Dette betyder også, at de kommende klimakrav til byggeriet vil gøre det langt mere attraktivt at genbruge mest muligt fremfor at genanvende – i hvert fald når det kommer til beton.

Genbrug af beton reducerer samtidig forbruget af jomfruelige råstoffer som sten og sand, som er en knap ressource, vi kan løbe tør for indenfor de næste årtier. Udvalgte kvaliteter er vi allerede løbet tør for. I dag bliver det meste beton anvendt som stabiliserende bærelag under veje og pladser, men dette er en downcycling af et materiale, som har en levetid, der ofte overstiger levetiden af bygningen.

 

Hvorfor øget efterspørgsel efter forretningsmodeller for flow af genbrugsmaterialer til byggeriet?

I dag står bygninger for 40 procent af materialeforbruget og 40 procent af energiforbruget i EU. Det indlejrede energiforbrug i bygninger er ofte større end energiforbruget forbundet med driften. Samtidig udgør affald fra byggeri og anlæg en tredjedel af de samlede affaldsmængder. Genbrugte materialer i byggeriet kan reducere energiforbruget, affaldsmængderne og behovet for jomfruelige råstoffer i byggeriet markant. Derudover kan det betyde opretholdelse af natur som følge af reduceret behov for råstof-indvinding og reduceret bortskaffelse af materialer ved deponering.

Vi mangler dog større professionelle markedspladser, hvor man kan afsætte, opbevare, bestille og handle med genbrugsmaterialer. Hvis man vil bygge med genbrugsmaterialer i dag, kan det tage lang tid at finde de rigtige materialer og sikre sig den rigtige volumen og kvalitet. Samtidig er der udfordringer med opbevaring og transport af genbrugsmaterialer efter selektive nedrivninger. Vi mangler et marked for flow af genbrugsmaterialer, så det bliver nemt at bygge med dem.

Der skyder nye forretningsmodeller og samarbejder op om markedspladser og opbevaringsplads, men vi skal have accelereret skaleringen af disse løsninger, og det kræver en øget efterspørgsel. Samtidig skal vi skabe mulighed for genbrug ved byggeri og nedrivning.

Flere nyheder om Cirkulær Økonomi & Ressourcer:

Ny undersøgelse: Store kommunale klimagevinster ved genbrug i byggeri

Læs mere her

Cirkulært byggeri: Hvad må I, og hvad må I ikke? Ny vejledning ridser reglerne op for kommuner

Læs mere her

Uddannelsessteder får hjælp til at gøre studierejser grønnere

Læs mere her

 

Flere nyheder om Cirkulær Økonomi & Ressourcer:

Ny undersøgelse: Store kommunale klimagevinster ved genbrug i byggeri

Læs mere her

Cirkulært byggeri: Hvad må I, og hvad må I ikke? Ny vejledning ridser reglerne op for kommuner

Læs mere her

Uddannelsessteder får hjælp til at gøre studierejser grønnere

Læs mere her