Viden om vand for Lollands skoleelever

af | aug 22, 2019

I denne uge har Lolland Kommunes 4. klasser haft mulighed for at lære naturvidenskab på en helt ny måde i ENERGI & VANDs Mobile Science Center. Her har eleverne lært om miljørigtige vandforsyningsløsninger, leget vejrguder på en skybrudsmodel og endda selv taget turen ned i kloakken gennem et kæmpestort toilet.

”Målet er at børnene på Lolland får den grønne omstilling i øjenhøjde, og bliver ambassadører for den grønne omstilling over for deres forældre”, fortæller Tine Vinther Clausen, sekretariatsleder i REn Energi Lolland (REEL), som har været initiativtager til at få det Mobile Science Center til Lolland som en del af REEL-samarbejdet.

Et besøg der inspirerer

Besøget har også inspireret til at give andre klassetrin på Lolland gode og lærerige oplevelser om bæredygtighed. Således arbejder Lolland Forsyning A/S på et nyt tilbud om decentral skoletjeneste ude i klasselokalerne. Målet er at skabe et decentralt læringsforløb målrettet 3. klassetrin, hvor børnene, gennem leg, lærer om vand, spildevand, miljø og adfærd generelt. 

Børnene kommer til at lære om vandets vej fra det pumpes op af jorden til det renses og udledes i havet igen. Undervejs vil de skulle udføre forskellige forsøg, for at finde ud af, hvad der IKKE må skylles ud i toilettet. Der kigges også nærmere på de bittesmå og meget vigtige bakterier, som spiser alt det ulækre i rensningsprocessen. 

Det kommende tiltag for 3. klasserne er søsat i et samarbejde mellem Lolland Forsyning og BIOFOS, der ligesom Lolland Forsyning oplever udfordringer med lange afstande imellem skolerne og de fysiske anlæg, hvor skoletjenesten normalt afholdes. Status på samarbejdet er, at læringsplanen er udarbejdet, og at Lolland Forsyning og BIOFOS hver især er ved at uddanne personale og udvikle materialer til undervisningen. Tilbuddet om decentral skoletjeneste forventes at være klar til foråret 2020.

Om det Mobile Science Center:

Det Mobile Science Center drives af ENERGI & VAND, som er et samarbejde mellem HOFOR og Københavns Kommune.

Besøget på Lolland sker som del af initiativet REn Energi Lolland – Lollands Kommunes strategiske samarbejde med HOFOR.

Hele ugen har 4. klasser i Lolland Kommune kunnet lære om vand og klimatilpasning, blandt andet ved at tage turen ned gennem et kæmpestort toilet og videre ned i ”kloakken”.

Alle videbegærlige børn og voksne er velkomne til at kigge forbi Campus Nakskov lørdag d. 24. August fra 10-16, hvor Science Centeret slår dørene op for alle interesserede.