Vil din kommune teste nyt værktøj til et grønnere affaldstilsyn?

Et nyt værktøj skal hjælpe kommuner med at kortlægge erhvervsaffald og sikre, at de kommunale affaldstilsyn bidrager til mere affaldssortering og i sidste ende øget genanvendelse. For at udvikle et godt værktøj, søger projektets partnere nu andre kommuner, der vil teste det. 

I Partnerskab for Cirkulære Kommuner bliver der udviklet en række værktøjer, der skal optimere de kommunale affalds- og miljøtilsyn hos virksomhederne, så de i højere grad bidrager til øget genanvendelse af erhvervsaffald. 

Et af dem er et kortlægningsværktøj – et udvidet skema – der skal gøre det lettere for tilsynsmedarbejderen at udføre et grundigt tilsyn med fokus på genanvendelse. Ved hjælp af data fra tilsynet kan værktøjet visualisere effekterne ved øget sortering – den mulige genanvendelsesprocent, de økonomiske omkostninger og miljøeffekterne i form af CO2. 

Kortlægningen af affaldet vil give virksomheden et øget incitament for affaldssortering, mens kommunen kan skabe sig et bedre overblik over den reelle genanvendelse af erhvervsaffald, 

Det vil give virksomheden et øget incitament for sortering, og kommunen får et overblik over reel genanvendelse af erhvervsaffald og indsigt i, hvor der er potentialer. 

 

Hjælp os med at udvikle et godt værktøj 

Værktøjet er lige nu i Excel-format, men skal i sidste ende blive en digital app-løsning. For at skabe den bedste løsning baseret på erfaringer, er der brug for input. Vi søger lige nu kommuner, der har lyst til at være med til at teste værktøjet i tilsynsarbejdet hos virksomhederne – forventeligt i løbet af efteråret. I den forbindelse inviterer Rudersdal Kommune til et introduktionsmøde den 24. august. 

Kontakt projektleder i Rudersdal Kommune Laust Boas på boas@rudersdal.dk, hvis du vil vide mere. 

Kom til intromøde om kortlægningsværktøjet

Den 24. august 2020 inviterer Rudersdal Kommune til et introduktionsmøde, hvor du får mulighed for at se det nye værktøj og høre mere om, hvad det kan. 

Mødet foregår 12:30 – 14. 30 via Microsoft Teams. 

For at deltage, skal du kontakte Laust Boas på boas@rudersdal.dk 

OM PARTNERSKAB FOR CIRKULÆRE KOMMUNER

I Partnerskab for Cirkulære Kommuner udvikler og tester en række kommuner løsninger inden for cirkulær økonomi i samarbejde med affaldsselskaber og virksomheder. 

Målet er, at Partnerskab for Cirkulære Kommuner skal være med til at realisere de økonomiske såvel som de miljø- og ressourcemæssige gevinster som omstillingen til en cirkulær økonomi kan kaste af sig. Seks konkrete indsatser Projektets partnere dykker ned i centrale områder som øget ressourceeffektivitet, cirkulære indkøb, cirkulært byggeri og øget genanvendelse af erhvervsaffald.

Læs mere om projektet her.

Flere nyheder om Cirkulær Økonomi & Ressourcer:

Samarbejde resulterer i Green Key-certificering: Turister kan bo på Godstedlund med god samvittighed

Læs mere her

Nyt netværk for kommuner, der bygger cirkulært

Læs mere her

I fremtiden skal der bygges grønt – og det stiller krav til byggebranchens virksomheder

Læs mere her

 

Flere nyheder om Cirkulær Økonomi & Ressourcer:

Samarbejde resulterer i Green Key-certificering: Turister kan bo på Godstedlund med god samvittighed

Læs mere her

Nyt netværk for kommuner, der bygger cirkulært

Læs mere her

I fremtiden skal der bygges grønt – og det stiller krav til byggebranchens virksomheder

Læs mere her