Nyheder

Projekt søger partner: Fremtidens intelligente transport – opskalering

Gate 21 søger kommuner, der vil påvirke og styrke indsatsen for den cirkulære økonomi i Danmark. Sammen med KL, RUC, CONCITO og Region Hovedstaden arbejder Gate 21 på et nyt projekt, der skal hjælpe kommuner videre eller i gang med omstillingen til en cirkulær økonomi. Projektet er under udvikling, og alle interesserede kommuner inviteres med i projektet.

læs mere

Øget brug af data kan spare samfundet for milliarder

Der er et stort potentiale for at spare både penge og CO2 og samtidig skabe bedre rammer for borgerne, hvis kommunerne bliver bedre til at bruge data til at håndtere udfordringer som for eksempel klimaforandringer og øget trængsel. Det viser de foreløbige resultater fra projektet Den Regionale Datahub, som har udviklet og testet 12 prototyper, som alle baserer sig på brug af data. Nu skal de mest modne løsninger bredes ud til flere kommuner, så de kan testes i større skala.
Skal din kommune være med?

læs mere

Det virker, når virksomheder tager medansvar for trængsel og mobilitet

En ny undersøgelse blandt mere end 8.000 medarbejdere i mobilitetsnetværket Moving People viser, at det nytter, når virksomhederne arbejder aktivt med at gøre medarbejdernes pendling mere bæredygtig. I de virksomheder, som har fokus på den grønne transport, har man formået at knække kurven for pendling i bil, mens andelen af bilpendlere er steget markant i de øvrige virksomheder og på vejene generelt.

læs mere