Af Signe Munch-Pedersen

’Med det nye Advisory Board sikrer vi for det første, at strategien for Transport er i tråd med partnernes og medlemmernes ønsker og ambitioner inden for grøn mobilitet. Men medlemmerne, der er ambitiøse spillere inden for områderne klima, grøn vækst og Offentlig-Privat Innovation, vil også kunne bidrage til at sikre, at vores projekter og aktiviteter er med til at understøtte udviklingen af en region, der er helt i front,’ fortæller direktør  Poul Erik Lauridsen.  

Advisory Board for Transport kommer til at bestå af cirka 12 medlemmer, der repræsenterer kommuner, uddannelsesinstitutioner og virksomheder i Gate 21's partnerkreds.

Herudover vil Gate 21 invitere relevante styrelser, erhvervsorganisationer og regioner ind i Advisory Boardet.

Formand for Grøn Mobilitets Advisory Board bliver Direktør Søren Krøigaard fra Ballerup Kommune.

En plads i Advisory Board?
Kontakt programleder Anna Thormann, hvis jeres organisation er interesseret i en plads i Advisory Board for Transport.