Smith Innovations radar. Ved hjælp af radaren kan man skabe sig et overblik over de fonde, der er relevante for det givne projekt.


Det nye rådgivningsinitiativ med titlen Innovationsradar.dk er et tilbud, der skal give byggeriets virksomheder og aktører et bedre overblik over fonde og realiseringstilbud og samtidig hjælpe virksomhederne til at systematisere og opskalere deres udviklingsindsatser. Til gavn for såvel aktørerne som samfundet.


Det er rådgivningsvirksomheden og Gate 21-partneren Smith Innovations, der har udviklet og driver innovationsradar.dk. Initiativet er støttet af Realdania.


Guide, råd og værktøjer
For at skabe et overblik for byggeaktørerne opstiller innovationsradar.dk en lang liste af fonde inden for byggeri og innovation, der gør det lettere at finde og søge på de fonde, der matcher éns ide. Derudover har innovationsradar skabt en guide for, hvordan man trin for trin kommer fra idé til den færdige ansøgning. Guiden er delt op i de konkrete faser og temaer, der er i en god ansøgningsproces og giver samtidig gode råd og værktøjer til udvalgte dele undervejs.


Et projekt starter lang tid før ansøgningen
Guidens faser viser tydeligt, at der er et meget vigtigt forarbejde, før selve ansøgningen kan skrives. Derfor er det også muligt at finde værktøjer til, hvordan man laver nogle af de mere grundlæggende dele af et projekt som fx en forretningsplan, eller få inspiration til en markedsanalyse eller en værdikædeanalyse.