Gate 21 og en række partnere har søgt støtte til et nyt projekt – ”Cleantech Testbed for Innovative Public Procurement”. Projektet vil samle kommuner, universiteter og klynger af private virksomheder i Øresundsregionen om at afprøve mulighederne for at fremme innovation ved brug af OPI og ”fælles markedsdialog”.  OPI står for offentlig-privat innovation, fælles markedsdialog er et begreb i EU's nye udbudsdirektiv, som sætter de juridiske rammer for offentlige indkøb. Projektet retter sig mod kommunale indkøb af nye løsninger indenfor klimatilpasning og genbrug af affald. Målet er at bruge offentlige indkøb som løftestang for udvikling af innovative løsninger, som vil kunne sælges internationalt. Projektet har deltagelse af 12 danske og svenske kommuner. Det er udviklet i Öresundskomiteen.
 
Kontakt programleder Martin Dam Wied på mail martin.dam.wied@gate21.dk for mere information om projektet.