Dansk energi- og klimapolitik satser massivt på energibesparelser som middel til at nedbringe CO2-emission og afhængighed af fossile brændsler. Der er imidlertid stor usikkerhed om, hvad der driver både private og erhvervsmæssige investeringer i energibesparelser.

Tilrettelæggelse af fremtidig regulering

Derfor vil forskningsprojektet SAVE-E analysere adfærdsmæssige, økonomiske og strukturelle barrierer og incitamenter for valg af energibesparende løsninger. På baggrund af analyserne vil projektgruppen undersøge, hvordan økonomiske virkemidler og anden regulering kan tilrettelægges, så de understøtter en udvikling, hvor energirigtige løsninger bidrager optimalt til, at Danmark reducerer afhængighed af fossile brændsler.

”Det er vores klare mål at tilvejebringe beslutningsværktøjer, der gør det muligt at tilrettelægge energipolitikken i Danmark, så den fremmer viljen og mulighederne for at investere i flere energibesparende løsninger. Kun ved at tilpasse reguleringsmæssige instrumenter til den adfærd, der driver investeringer i energibesparelser, kan vi i markant grad fremme brugen af energirigtige løsninger i Danmark.”, forklarer projektleder fra DTU Management Engineering, Henrik Klinge Jacobsen.

Projektet, der løber i fire år og er et samarbejde mellem i alt 11 universiteter, offentlige myndigheder og virksomheder, vil desuden løbende kvantificere de samfundsøkonomiske konsekvenser af forskellige scenarier for energibesparelser, herunder betydningen for generel økonomisk aktivitet, beskæftigelse og offentlige budgetter. På den måde skal SAVE-E levere anbefalinger, der er både økonomisk og miljømæssigt bæredygtige.

 

Gate 21 formidler og udbreder
Gate 21 er ansvarlig for at sammenfatte og udbrede projektets resultater, samt udarbejde politiske anbefalinger til, hvordan barrierer for valg af energibesparende løsninger reduceres fjernes. Gate 21 vil desuden skulle stå for afholdelse af en række workshops og seminarer for kommuner og virksomheder på Sjælland.

 

Se flere detaljer om SAVE-E