Nyt projekt skal bekæmpe trafikstøj i etageejendomme

af | jan 22, 2018

Gate 21 har netop startet projektet ”Mindre støj i boliger”. Projektet skal bidrage til større viden og debat om trafikstøj og sætte gang i nye, spændende demonstrationsprojekter, som kan begrænse trafikstøj i etagebyggeri og tætte byrum. De konkrete forslag og løsninger skal understøtte, at der i højere grad og mere intelligent bliver efterspurgt og indtænkt løsninger til reduktion af trafikstøj – særligt med fokus på etageboliger.

Støj fra trafikken er uden sammenligning den mest dominerende støjkilde i vores samfund og mange danskere er generet af trafikstøj, hvor de bor. På nuværende tidspunkt er over 720.000 boliger eller 1,4 millioner danskere påvirket af trafikstøj, der ligger over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi.

WHO har derfor udpeget trafikstøj som det andet største miljøproblem i EU – kun overgået af luftforurening. Der bliver imidlertid ikke taget ordentligt hånd om trafikstøj – eller andre støjproblemer – i den kommunale planlægning, hverken i Danmark eller andre lande.

Projektet er en del af Gate 21-projektet Silent City, hvor en række kommuner tester nye, innovative løsninger som eksempelvis et autoværn, der dæmper støjen.

Projektgruppen består foreløbig af: Rambøll, DELTA, Det Økologiske Råd, Glarmesterlauget og Energiforsatsgruppen samt en lang række kommuner. Alle Gate 21’s partnere er velkomne til at deltage i følgegruppen for projektet.

Mere information

Julie Holt

Projektleder

Mobil: 3160 1068

julie.holt@gate21.dk