Nyt projekt skal synliggøre gevinsterne ved energirenovering af private boliger som eksempelvis indeklima og økonomi. Foto: Shutterstock
 
Mange boligejere ved ikke, at de kan spare penge og forøge boligens værdi ved at investere i nye vinduer eller isolere loftet. Kun 10 procent af boligejerne mener, at deres bolig har en dårlig eller meget dårlig energimæssig stand. Samtidig viser et skøn i samme analyse fra Dansk Byggeri i 2013, at 46 procent af danske boliger har energimærke E eller værre. 
 
”Hvis boligejerne ikke ved, at de kan hente store besparelser på el- og varmeregningen, vil de ikke have den store motivation for at energirenovere. En af de største udfordringer er derfor at synliggøre gevinsterne for boligejerne ved eksempelvis at hulrumsisolere eller skifte døre og vinduer,” siger Poul Erik Lauridsen, direktør i Gate 21, om projektet der henvender sig til alle kommunerne i Region Hovedstaden.
 
Kommunerne er vigtige aktører i projektet 
Mange kommuner i Region Hovedstaden arbejder allerede på en indsats over for boligejerne. Ambitionen for projektet er, at så mange hovedstadskommuner som muligt deltager, så videndeling og læring kan ske på tværs af kommunegrænser. Samtidig vil projektet vil blandt andet udbrede og understøtte den eksisterende ordning fra Energistyrelsen: BedreBolig.
 
”Kommunernes rolle er essentiel både i forhold til at nå borgerne, men også i forhold til projektets målsætning om at udvikle et samlet dataværktøj, der kan skabe overblik over eksempelvis bygningsalder, energiforbrug, ejerforhold med mere, som mange kommuner efterspørger,” siger Poul Erik Lauridsen, om projektet, som har fokus på: 
 
  • Bedre data til beslutning ved blandt andet at udvikle et potentialeatlas for energirenovering
  • Motivation af boligejere via tværkommunale samarbejder med aktører som pengeinstitutter, forsyningsselskaber, ejendomsmæglere, rådgivere og håndværkere – indsatsen skal spille sammen med Energistyrelsens indsats over for boligejerne: BedreBolig-ordningen. 
  • Et rejsehold der understøtter kommunerne i samarbejdet med erhvervslivet og borgerne.
  • Gearing til vækst gennem blandt andet at etablere et erhvervsnetværk og samarbejde med erhvervsskoler om at indarbejde energirenovering som en del af håndværksuddannelserne.
 
Målet er langsigtet vækst, øgede energibesparelser i den private boligmasse samt bedre økonomi og boliger for borgerne. 
 
At investere i energirenovering kræver indsigt
I Region Hovedstaden glæder man sig over initiativerne, som Regionsrådet har besluttet: 
 
”Det kan ofte være ret svært for boligejere at beslutte, om de vil foretage en mere gennemgribende energirenovering, men nu bliver det lettere at få overblik over den potentielle besparelse på elregningen, når man eksempelvis får indlagt solcelletag eller bedre isolering i væggen,” siger Jens Mandrup, formand for Region Hovedstadens Miljø og Trafikudvalg i en pressemeddelelse fra Region Hovedstaden i november 2014. 
 
Alle kommuner i Region Hovedstaden vil få mulighed for at deltage i projektet blandt andet gennem besøg af rejseholdet, erfaringsudveksling og netværk. 
 
—————————-
 
Fakta om projektet
Arbejdstitel: Vækst gennem Energirenovering af Private Boliger. 
 
Resume: Gennem motivation af boligejere, erhvervsnetværk og inddragelse af erhvervsskoler vil projektet skabe grundlaget for flere energirenoveringer af private boliger – og derigennem skabe lokal vækst.
 
Formål: At skabe grundlaget en jævn og konstant vækst i energirenoveringer af private boliger. Samtidig skal projektet understøtte Region Hovedstadens klimastrategiske vision om at blive den mest klimaberedte og energieffektive region i Danmark.
 
Finansiering: Region Hovedstaden har bevilliget 2,675 millioner kroner til projektet.
 
Partnere: Region Hovedstaden (projektejer), Gate 21 (projektleder), primære testkommuner: Høje Taastrup og Fredensborg Kommuner. Projektet er åbent for alle regionens kommuner.
 
Tidsramme: 2 år
 
Kontaktperson: Signe Poulsen