Dele af taget på Frihedens Idrætscenter rækker af buer. Det har dikteret hældningen på den del af anlægget. Foto: Kenneth Løvholt
 
Af Maj Marie Carlsen 
 
”Det er langt fra normal praksis, at der bliver foretaget konsekvent måling af, om solcelleanlæg rent faktisk leverer den mængde strøm, som leverandøren har lovet.” 
 
Således fortæller Peder Vejsig fra ingeniørfirmaet Cenergia. Han er projektleder på Forsk VE-projektet BIPV Quality Cities, der i løbet af de næste tre år opfører solcelleanlæg i 25 kommuner og boligselskaber med en samlet kapacitet på 3,85 MWp. 
 
Tjek af solcelleanlæggenes faktiske ydeevne er derfor en vigtig del af BIPV Quality Cities’ solcelleprojekter. 
 
Følg op og få styr på ydeevnen 
”Hvis leverandørerne ved, at der ikke bliver fulgt op på, om de solceller, de leverer, faktisk producerer den mængde strøm, de har lovet, så vil de ofte vælge de nemmeste og billigste løsninger,” fortæller Peder Vejsig og fortsætter: 
 
”De fleste bygherrer har ikke kompetencerne til selv at tjekke op på, om anlæggene yder som de skal. I projektet BIPV Quality Cities hjælper vi de kommunale og almene bygherrer med at kortlæge anlæggenes faktiske ydeevne, så de kan sikre sig, at deres anlæg fungerer, som de skal, og giver dem de lovede energibesparelser.” 
 
Kort om BIPV – Quality Cities 
Projektet understøtter kommunale investe-ringer i nye solcelleanlæg, hvor æstetik og integration bliver udviklet og afprøvet. Projektet indsamler og overvåger information om solcelleanlæggenes energiproduktion gennem en komponent kaldet ”Solar Watch,” hvilket vil danne grundlag for at vurdere kvaliteten af de forskellige typer af solcelleanlæg. 
 
Tidsramme: 1. juli 2013 til 30. juni 2016 
 
Budget: 19,5 millioner kroner, hvoraf 5,5 millio¬ner kroner er bevilliget af Forsk VE. Kommuner og boligselskaber, der opfører solcelleanlæg i BIPV-projektet, kan få 5-10 procent af anlægsudgifterne dækket. 
 
Partnere: 25 partnere herunder kommuner, boligselskaber, private virksomheder og universiteter. Cenergia og Gate 21 er ledende partnere i projektet.