af | okt 6, 2016

Grøn Kollektiv Varme er Gate 21’s nye satsning på fjernvarmeområdet. Projektet vil give seks kommuner og syv fjernvarmeselskaber i Region Sjælland hjælp til at udfase fossile brændsler og fremme grønne løsninger i fjernvarmen.

”Grøn Kollektiv Varme skal gøre det nemmere for Region Sjællands kommuner at omstille varmeforsyningen til vedvarende energi. Det arbejde er i tråd med vores Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi, der har som mål at 40 procent af varmeforsyningen skal komme fra vedvarende energi i 2020. Varmeområdet har et stort potentiale for udvikling både i og mellem regionens kommuner. Det har vi blandt andet set i tidligere regionale strategiske energiprojekter som STEPS og Bioenergi Sjælland,” fortæller Peter Jacobsen, 1. næstformand for Regionsrådet og formand for Udvalget for Klima, Miljø, Trafik og Infrastruktur i Region Sjælland og slutter:

”Derfor vil projektet fokusere på samarbejde og vidensopbygning målrettet kommunernes og forsyningsselskabernes arbejde på området”.

De næste to år vil seks kommuner og syv fjernvarmeselskaber arbejde tæt sammen om at få mere vedvarende energi ind i den kollektive varmeforsyning. Projektpartnerne skal arbejde med seks konkrete udviklingsprojekter, hvor Grøn Kollektiv Varme blandt andet vil:

•    Undersøge potentialer og samarbejdsmuligheder for at udnytte overskudsvarme fra virksomheder.
•    Udvikle metoder til bedre at kortlægge varmekilder og varmeforbrug hos slutbrugerne.
•    Analysere lokaløkonomiske effekter, der kan indgå i de samfundsøkonomiske beregninger.
•    Understøtte samarbejdet mellem kommunerne og fjernvarmeselskaberne i deres arbejde med den strategiske energiplanlægning.

Projektet skal munde ud i seks individuelle og indledende analyser, der skal bruges som beslutningsgrundlag for at etablere og realisere de seks udviklingsprojekter.

I projektet vil kommunerne og selskaberne få hjælp fra Roskilde Universitet, Dansk Symbiosecenter og Gate 21 til tekniske og økonomiske analyser.

MERE INFORMATION

Projektets partnere: Roskilde Universitet, Dansk Symbiosecenter, Næstved Kommune, Næstved Varmeværk, Fensmark Fjernvarmeværk a.m.b.a., Guldborgsund Kommune, REFA Energi A/S,  Kalundborg Forsyning, Kalundborg Kommune, Roskilde Kommune, FORS A/S, Vordingborg Kommune, Vordingborg Forsyning, Odsherred Kommune og Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a.

Kontakt: Mads Nerup Nielsen, projektmedarbejder, Gate 21, mads.nerup.nielsen@gate21.dk.

Projektet ledes af: Gate 21 og er støttet af Region Sjælland.