Professor Lise Drewes Nielsen og Ph.d.-studerende Aslak Aamot Kjærulff, fra Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring på RUC, forsker i bæredygtig transportadfærd. (Foto: RUC)


Forskerne Lise Drewes Nielsen og Aslak Aamot Kjærulff fra RUC fremlagde ved MM Øresund konferencen den 8.-9. februar en interviewundersøgelse af de kommunale trafikplanlæggeres udfordringer i forbindelse med at introducere mobility management i deres kommuner.


Kommunernes planlæggere ser blandt andet frem til at kunne bruge Formel M til at lave mobilitetsplaner- og strategier, der kan kæde de mange, midlertidige mobilitetsprojekter sammen med kommuneplanen. Én af de interviewede fortæller det på følgende måde:


“Jeg kunne jo som trafikplanlægger godt tænke mig, at det der hul mellem kommuneplanen og de konkrete projekter blev udfyldt. Der savner jeg en strategi eller en udmøntning af det, der egentlig står i kommuneplanen,” fortæller én af planlæggerne.


Deltagerne håber desuden, at fælles strategier kan få flere forvaltninger og faggrupper involveret i bæredygtig transportplanlægning.


“Man kommer hurtigt til at sidde alene og løfte de her opgaver, det er helt sikkert en udfordring at få det forankret bredere. Man kan godt informere om det, men der er ikke en naturlig inddragelse af alle mulige andre medarbejdere,” fortæller en anden planlægger.


Formel M arbejder med 4 forskellige aspekter af mobilitetsplanlægning, nemlig; mobilitetsvurderinger af planer for nyudlagte områder, transportpolitikker for store enheder, mobilitetsplaner for virksomheder i lokale netværk og mobilitetsplaner for landsbyer.


Og også de nye samarbejder med lokale virksomheder giver de kommunale planlæggere nye udfordringer.


“Jeg tror, at vi skal øve os rigtig meget på hele dialogtankegangen. Hele det der samarbejde, og det at indgå i samarbejder med virksomheder, borgere eller bygherrer, det er ret nyt for os. Vi skal komme mere ud og være noget andet, vi skal komme ud og være en rådgiver for en virksomhed, det er det vi skal kunne finde ud af lige pludselig. Vi skal rådgive dem i at gøre tingene anderledes, det er en fuldstændig anderledes tankegang end den vi kører i dag.”


Du kan se hele Lise Drewes Nielsen og Aslak Kjerulffs præsentation her (pdf)