“I Danmark opererer vi med en feed-in tariff, hvor investeringer i vindkraft sikres et bestemt tilskud i et givet antal fuldlasttimer. Sverige har derimod et certifikatmarked, der giver en større usikkerhed omkring afkast og finansiering af vindenergiprojekter,” fortæller lektor ved Aalborg Universitet Brian Vad Mathiasen. 

Sammen med kolleger har han udarbejdet rapporten ’Rammevilkår for opsætning af vindmøller i hhv. Danmark og Sverige’.

Brian Vad Mathiasen er slet ikke i tvivl om, at de forskellige rammevilkår for opsætning af vindmøller på hver sin side af Øresundsbroen har afgørende betydning for, hvor mange møller der sættes op. Det gælder især for finansiering samt sikkerhed for afkast på investering i vindmøller, forklarer Brian Vad Mathiesen.

Feed-in tariff giver flere vindmøller

Rapporten fra Aalborg Universitet går i detaljer med støtte- og prisstrukturer på begge sider af bæltet, og Brian Vad Mathiasen mener, at tallene taler deres eget sprog. 

“Feed-in tariffen er meget mere effektiv til at få sat vindmøller op, og lande med denne ordning, som Danmark og Tyskland, har en markant større andel af vindmøller end lande med certifikatmarkeder.”


Formålet med rapporten er at give aktører på begge sider af Øresund overblik over de nuværende ramme- og reguleringsmæssige forskelle, og dermed en bedre mulighed for at vurdere rentabiliteten af investeringerne.


Fakta:
Rapporten ’Framework conditions and public regulation for wind turbines in the Øresund Region’ er bestilt af  Energi Øresund og er udarbejdet af Aalborg Universitet, Danmark.  Læs rapporten.