Det politiske panel. Fv: Thomas Danielsen, Medlem af Folketinget, (V), Margareta Cederfelt, Medlem af Rigsdagen, (M), Katarina Erlingson, Region Skåne, (C), Ayfer Baykal, Teknik- og miljøborgmester Københavns Kommune, (F) og Lotte Hansen, Hansen Agenda.

 

Både Danmark og Sverige er førende inden for klimarenovering og lavenergibyggeri. Dermed har begge lande et godt fundament for at reducere energiforbruget i boliger og virksomheder, som tegner sig for cirka en tredjedel af det samlede energiforbrug i begge lande. Klimarenovering og lavenergibyggeri er samtidig med til at skabe grøn vækst, og forener derved økonomisk vækst med bæredygtighed.
Der er dog forskelle i tilgangen til området i Danmark og Sverige, og vi skal blive bedre til at samarbejde, hvis vi skal styrke byggesektoren i fremtiden. Der er også mange inspirerende cases, som er oplagte at udveksle på tværs af Øresund.
 


Oplæg ved Katarina Pelin, Miljødirektør Malmö stad og Tina Saabye, Stadsarkitekt Københavns Kommune.

 

Energieffektivt byggeri

København har med krav om at kommunalt nybyggeri allerede nu opføres efter bygningsklasse 2015 og fra 2015-2020 efter Bygningsklasse 2020 lagt sig i spidsen for en energieffektiv byudvikling. Samtidig er der sat fokus på, at energiforbruget i eksisterende byggeri nedsættes med et mål om 40% reduktion i år 2025 i forhold til år 2010. I Sverige har Malmö stad og Lunds Kommun udviklet Miljöbyggprogram Syd, der forpligter bygherrer på kommunal mark til at bygge efter standarder, som er væsentligt højere end de nationale rammer for sektoren. Desuden har Malmö stad udviklet en metode, der via dialog med bygherrerne omkostningseffektivt fremmer vedvarende energi, energieffektivitet og afvekslende nybyggeri.

 

Öresundskomiteen og Energi Öresund har samarbejdet om programmet for denne byggebattle, som bød på mange cases indenfor nybyggeri, renovering og byplanlægning i Øresundsregionen.

 


Lars Gaardhøj, Region Hovedstaden, (A) og Katarina Erlingson, Region Skåne, (C)


Deltagerne i debatten var: Ayfer Baykal, Teknik- og miljøborgmester Københavns Kommune, (F). Thomas Danielsen, Medlem af Folketinget, (V). Katarina Pelin,  Miljødirektør Malmö stad, Tina Saabye, Stadsarkitekt Københavns Kommune, Margareta Cederfelt, Medlem af Rigsdagen, (M). Katarina Erlingson, Region Skåne, (C). Lars Gaardhøj, Region Hovedstaden, (A). Theis Møllenberg, Byg Grønt. Gunilla Rommerskirchen, GBA Arkitektur.