Illustrationen viser, hvordan udviklingen af nye innovative løsninger kan indgå i et udbudsfrit udviklingsprojekt. På den måde undgår de deltagende parter habilitetsproblemer

 

Risikoen for inhabilitet er en af barriererne for udbredelsen af OPI-projekter mellem kommuner, private virksomheder og videninstitutioner. Plan C’s partner advokatfirmaet Rønne & Lundgren har udarbejdet en ny juridisk model for udbudsfrie OPI-projekter. Modellen beskriver, hvordan et offentligt-privat samarbejde kan tilrettelægges inden for gældende udbuds- og statsstøtteregler, så der er tale om et udviklingsprojekt, hvor der ikke er udbudspligt for de deltagende parter. Modellen tager desuden højde for, at der ikke opstår inhabilitet ved et efterfølgende udbud af anlægsopgaven.

 


Målgruppen for modellen er offentlige myndigheder og almene boligselskaber som bygherrer, private virksomheder og videninstitutioner.