Region Hovedstaden inviterer til et halvdags seminar med det formål at udbrede forståelsen for samt brugen af offentlig-private innovationssamarbejder (OPI), særligt i relation til udviklingen af energieffektive løsninger inden for offentligt byggeri.
 
OPI er et innovationsværktøj, som har potentialet til at udvikle konkrete nye processer og produkter ud fra et tæt samarbejde mellem offentlige og private aktører. Potentialet til trods er OPI stadig et ukendt farvand og en relativt uprøvet samarbejdsform indenfor offentlige bygge- og anlægsprojekter. Ved OPI udbydes en problemstilling, og det adskiller sig dermed markant fra andre funktionsudbud og offentlig-private partnerskaber.
 
Målet med dagen er at sætte fokus på OPI-metoden, herunder hvilken type af samarbejde, der kræves for at indgå i et OPI-projektforløb, samt hvilke fordele og ulemper metoden dækker over.
 
OPI-kyndige panelister er inviteret til en åben debat, hvor vi spørger ind til deres personlige erfaringer med, hvordan OPI-projekter bedst muligt tilrettelægges ud fra en særlig metodisk tilgang. Samtidig beder vi deltagerne om at videregive deres bud på hvilke barrierer, der er forbundet med implementeringen af OPI-projektforløb, og hvordan større samarbejdsforløb håndteres i praksis. Afslutningsvis vil der være åbne gruppearbejder med fokus på lavpraktiske og juridiske forhold, som kan medvirke til, at deltagernes fremtidige OPI-projekter kommer godt fra start.
 
DAGENS PROGRAM
13:30 Introduktion v. Flemming Jørgensen, Region Hovedstaden
13:35 Præsentation af OPI som værktøj v. Sara Øllgaard, Væksthus Hovedstadsregionen
14:10 Gate 21’s erfaringer med OPI v. Martin Dam Wied, Gate 21
14:30 Kaffepause
14:50 Panel debat: OPI som samarbejdsform v. Signe Fogtmann Sønderskov, Kuben Management; Mads Bo Bojesen, Ballerup Kommune; Hans Blinkilde, NCC Construction Danmark
15:50 Workshop om juridiske og lavpraktiske forhold ved OPI v. Martin Dam Wied, Gate 21
16:50 Afrunding v. Flemming Jørgensen, Region Hovedstaden
 
Dato: Den 2. december 2015
 
Tid: Klokken 13:30 – 17:00
 
Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød, Lokale H2
 
Tilmelding: Skal ske på mail til camilla.raagaard.ernst@gate21.dk inden den 25. november 2015
 
Pris: Det er gratis at deltage, men der er et begrænset antal pladser.