GATE 21 ER PARTNERSKABET FOR GRØN OMSTILLING

Vi samler

  • Regioner
  • Kommuner
  • Virksomheder
  • Vidensinstitutioner

i Greater Copenhagen, der arbejder for at accelerere den grønne omstilling.

OM GATE 21

Partnerskab for handling

Partnerskabet i Gate 21 arbejder for at accelerere grøn omstilling og vækst i Greater Copenhagen. Sammen finder vi løsninger, der reducerer CO2-udledningen og realiserer energi- og ressourcebesparelser.

Siden 2009 har Gate 21 skabt stærke resultater og med dem vist nye, konkrete veje til grøn omstilling. Gate 21 har i sine første 10 år drevet mere end 100 grønne projekter til en værdi af mere end en milliard kroner. Gate 21 er blevet en af Danmarks førende organisationer for grøn omstilling, der sammen med kommuner, regioner, virksomheder og forskningen tester og udvikler konkrete løsninger til et bæredygtigt Danmark.

Vi kan derfor tilbyde et stærkt, velafprøvet partnerskab for offentlig-privat innovation og dermed gøre vores til at løfte de ambitiøse målsætninger for den grønne omstilling.

Klimahandling i de danske kommuner

Gate 21 er i dag det partnerskab, der kan hjælpe med at sikre handling bag klimaplanernes målsætninger. Vi har benyttet lejligheden til at udarbejde en oversigt over de grønne virkemidler, der kan sætte gang i arbejdet med kommunernes DK2020 planer og den grønne omstilling.

GRØN OMSTILLING I 2030

VISION

Gate 21 vil bidrage til at gøre Greater Copenhagen til verdens førende region for grøn omstilling og vækst.

 

MISSION

Gate 21 samler kommuner, regioner, virksomheder og vidensinstitutioner om at udvikle og udbrede energi- og ressourceeffektive løsninger, der fremmer grøn omstilling og vækst.

ÅRSBERETNING 2021