SAMMEN FOR KLIMAHANDLING. NU.

 

Partnerskab for grøn transition

Gate 21 er et partnerskab for kommuner, regioner, virksomheder og vidensinstitutioner, der sammen skal sikre klimahandling.

Kommuner og regioner efterspørger, udvikler og indkøber grønne løsninger helt tæt på borgerne. Virksomhederne udvikler grønne, kommercielle løsninger, og vidensinstitutionerne sikrer analyse og evidens.

I Gate 21 samler vi efterspørgslen, løsningerne og viden i stærke og tillidsfulde udviklingsprojekter. Vi styrker partnernes grønne kompetencer, skaber innovation og skalering. Sammen går vi nye veje, som ingen kan finde hver for sig. Sådan tager vi det næste skridt mod et klimaneutralt og cirkulært samfund.

 

Om Gate 21

Gate 21 blev etableret i 2009 samme år som COP15 i København. Miljø- og klimadagsorden var ikke ny, men kom for alvor på den politiske dagsorden, da IPCC i 2007 slog fast, at klimaforandringerne er et alvorligt, menneskeskabt problem.

Gate 21 blev etableret med visionen om at skabe konkret grøn omstilling gennem offentlig-privat-innovation og triple helix, hvor kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner går sammen og udvikler nye løsninger på samfundsmæssige problemstillinger. Ideen om innovationspartnerskaber voksede på den ene side ud af en tænkning om grøn vækst og nye teknologiske løsninger – og på den anden side ud af et behov for tværgående samarbejder som svar på en sektorspecialisering.

Op gennem 2010’erne dukkede nye forståelser om cirkulær økonomi, planetære grænser og resiliens op. Og i 2015 indgik FN’s klimakonvention til COP21 en juridisk bindende klimaaftale – Parisaftalen – om at holde den globale temperaturstigning til under to grader.

 

Klimadagsordnen vokser folkeligt og politisk

Alvoren af klima- og ressourcekrisen viser sig mere og mere tydeligt: Skybrud, havstigninger, stormflod, hedebølger, skovbrande, tørke, hungersnød og mangel på råstoffer og energi.

Befolkninger over hele verden kræver mere handling. I 2018 igangsatte Greta Thunberg en skolestrejke for klimaet foran Riksdagen i Stockholm. I 2019 kulminerede en ny klimabevægelse, der lægger yderligere pres på magthavere og myndigheder for at løse klimaopgaven. Mere end 1,4 millioner skoleelever og studerende gik på gaderne i mere end 2.000 byer i over 100 lande verden over. Klimadagsordnen er vokset politisk, og flere organisationer tager opgaven på sig.

I 2019 fik vi det første klimavalg i Danmark, hvor 43 procent af vælgerne udtrykte, at de lagde klimaet til grund for deres stemme. Folketinget vedtager efterfølgende Danmarks første Klimalov. Og Concito og Realdania igangsætter et nyt klimaprogram for kommuner, DK2020. Her tilsluttede 96 kommuner sig og har efterfølgende vedtaget klimaplaner, der redegør for, hvordan de når Parisaftalens målsætning om en netto-nul-udledning i 2050 – ikke blot for kommunernes egen drift eller selskaber, men også for geografien.

 

Kriser kalder på samfundsforandringer

Klimadagsordnen var på sit højeste, da andre globale kriser overtog vores hverdag og satte kommuner, institutioner og virksomheder under pres. Først lukkede COVID-19 verden ned i 2020 og 2021. Så angreb Rusland Ukraine i 2022. Krigen i Ukraine betyder, at Danmark og Europa oplever den største energikrise siden 1970’erne. Mangel på gas, stigende energipriser, pres på fødevareforsyninger og verdens produktion af varer samt inflation betyder, at der igen er mere pres på at skabe store, gennemgribende forandringer i samfundet.

Hvor vi for kort tid siden efterlyste tempo og sense of urgency, er udfordringen nu, at vi står midt i flere kriser på én gang. Hver for sig har vi ikke kræfter til at finde de løsninger, der sætter nye standarder for et robust, mangfoldigt og rigt samfund inden for planetens grænser.

Derfor har vi har mere end nogensinde før brug for at samles i partnerskaber og sammen skabe kloge svar på krisernes udfordringer.

 

Partnerskab for grøn transition

Gate 21 har gennem ti år med afsæt i offentlig privat innovation mellem kommuner, regioner, virksomheder og forskningsinstitutioner skabt lokal handling og med det vist løsninger på globale, vilde klimaproblemer. Med afsæt i de aktuelle kriser, vi står i, har Gate 21 derfor kerneforudsætningerne for at spænde et sikkerhedsnet ud under arbejdet med at finde nye, langtidsholdbare løsninger i en tid, hvor ressourcerne er knappe hos de offentlige aktører, virksomheder og vidensinstitutioner, der har opgaven.

Vi tilbyder et økonomisk sikkerhedsnet under parterne, fordi vi sikrer funding og risikospredning. Vi tilbyder et stærkt, fagligt miljø for at finde de bedste løsninger. Vi opererer ud fra dyb erfaring og et katalog af stærke procesmetoder, som giver ro, overblik og retning i arbejdet med vilde problemer.

HVORFOR HEDDER VI GATE 21?

Navnet Gate 21 klinger af lufthavn, og det er ikke helt tilfældigt. Navnet skal signalere bevægelse, ankomst, afgang, forbindelser, inspiration og udveksling. Sådan et knudepunkt er Gate 21.