Gate 21 i Hovedstadsregionens klimastrategi

Gate 21’s rolle i hovedstadsregionens klimastrategi

Region Hovedstanden og regionens 29 kommuner har vedtaget en fælles klimastrategi for hovedstadsregionen. Gate 21 er udpeget til at spille en vigtig rolle sammen med kommunerne og regionen i at føre klimastrategiens initiativer ud i livet på områder som strategisk energiplanlægning, el-biler og grøn mobilitet.

 

Klimastrategiens fem spor

Strategien indeholder fem spor indenfor klimaindsatsens to overordnede udfordringer – tilpasning til klimaændringer og reduktion af CO2 udledninger.

De fem spor er:
1. En klimaberedt region
2. Klimavenlig transport
3. Omstilling af energisystemet
4. Energieffektive bygninger
5. Klimavenligt forbrug og indkøb

 

Hvorfor en klimastrategi?

Mange klimaudfordringer går på tværs af myndigheder, sektorer og geografi. Derfor er der behov for en styrket lokal, regional og national indsats for at skabe sammenhængende og effektive løsninger til gavn for borgerne og klimaet.